2024 m. spalio 23–25 d. Portorože, Slovėnijoje, organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“ teminis seminaras „Inclusion in education: development of Erasmus+ projects led by inclusive values“. Seminarą organizuoja Slovėnijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra.

Pagrindiniai seminaro tikslai:

 • pasikeisti gerosiomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis praktikomis įgyvendinant įtraukųjį ugdymą mokyklose;
 • aptarti ir persvarstyti įtraukties švietime apibrėžimus Europos Sąjungos šalyse;
 • pasidalinti žiniomis apie nacionalines švietimo sistemas ir kylančius iššūkius suprantant ir įgyvendinant  įtraukųjį ugdymą;
 • apsvarstyti, kaip programos „Erasmus+“ teikiamos galimybės galėtų pasitarnauti įgyvendinant įtraukties prioritetą švietime;
 • suteikti dalyviams praktinių žinių, padėsiančių įgyvendinti įtraukties ir įvairovės prioritetą  „Erasmus+“ projektuose.

Tikimasi, kad šiame teminiame seminare, dalyviai:

 • geriau supras, kas yra įtraukusis ugdymas;
 • susipažins su skirtingose Europos mokyklose taikomomis įtraukiojo ugdymo gerosiomis praktikomis;
 • mokės pasinaudoti atitinkamomis priemonėmis ir metodais, padėsiančiais praktiškai pritaikyti įtraukties ir įvairovės prioriteto įgyvendinimą bendrojo ugdymo mokyklose;
 • turės progą įsivertinti savo atstovaujamose organizacijose taikomus įtraukiojo ugdymo metodus ir bus pasirengę vykdyti „Erasmus+“ projektus integruodami įtraukties prioritetą.

Renginys vyks anglų kalba.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

 1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti pedagogai, vadovai bei kiti administracijos atstovai iš bendrojo ugdymo srities organizacijų, kurios jau yra įgyvendinusios ar įgyvendina programos „Erasmus+ mobilumo (KA1) arba partnerysčių (KA2) projektus. Viena institucija gali pateikti tik vieną paraišką šiame kvietime.
 2. Pareiškėjo  renginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą.
 3. Pareiškėjo organizacija nėra gavusi „Erasmus+“ programos Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 ir 2024 metais.

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. gegužės 30 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
 2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
 3. Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
 4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Slovėnijoje ir atgal 2024 m. nuo spalio 22 iki 25 dienos. Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis. Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos. Atsiskaitymas pagal realias išlaidas.
Pragyvenimo išlaidosApgyvendinimas (3 naktys) organizatorių rezervuotame viešbutyje. Už nakvynę dalyviai turės sumokėti patys. Apgyvendinimui Fondas skiria iki 570 EUR.

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės  kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3.  įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. birželio pabaigos.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Mildą Beišytę el. paštu milda.beisyte@smpf.lt  arba tel. +370 667 59 889.