2024 m. birželio 3–6 d. Stokholme, Švedijoje, organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“ teminis seminaras „Green Accreditation: Greening your Erasmus plan“. Seminarą organizuoja Švedijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra.

Šis teminis seminaras skirtas „Erasmus+“ programos KA1 akreditaciją turinčioms organizacijoms, siekiančioms sustiprinti tvarumo principus vykdomuose tarptautiniuose projektuose. Seminare laukiami bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sritis atstovaujantys dalyviai, kurie siekia įgyti žinių ir praktinio priraikymo metodų tvariam mobilumo projektų įgyvendinimui užtikrinti. Dalyviai turės galimybę išgirsti ekspertų teminius bei gerosios praktikos pristatymus, pasidalinti savo idėjomis bei rasti veiksmingus būdus žaliosios strategijos integravimui į projektines veiklas, užsiimti tinklaveika grupinio darbo sesijų metu.

Dalyviams bus suteikta prieiga prie skaitmeninės programėlės, kurios dėka dalyvaujantieji galės susisiekti dar prieš seminarą ir užduoti jiems aktualius klausimus.

Renginys vyks anglų kalba.

Preliminari renginio programa

Renginio aprašymas anglų kalba

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

  1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti atstovai iš „Erasmus+“ KA1 akreditaciją turinčių bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo organizacijų. Viena institucija gali pateikti tik vieną paraišką šiame kvietime.
  2. Pareiškėjo  renginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą.
  3. Pareiškėjo organizacija nėra gavusi programos „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 ir 2024 metais (neįskaitant dalyvavimo Lietuvoje vykusiuose TBV renginiuose).

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. balandžio 8 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  1. Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
  2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
  3. Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
  4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Kelionės ir draudimo išlaidosSkaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Švedijoje ir atgal 2024 m. nuo birželio 3 iki 6 dienos.Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR.
95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.
Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.
Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką?

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2.Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės  kriterijais:

  1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
  2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
  3.  įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. balandžio mėn. vidurio.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Mildą Beišytę paštu milda.beisyte@smpf.lt arba tel. +370 667 59889.