2023 m. balandžio 2426 d. Taline, Estijoje organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“ teminis seminaras „Participation in democratic life and promoting EU elections in general education schools“. Seminarą organizuoja Estijos nacionalinė Erasmus+“ agentūra.

Dalyvavimas demokratiniame gyvenime, bendros vertybės ir pilietinis aktyvumas yra vienas iš kertinių programos „Erasmus+“ prioritetų, o šio tarptautinio seminaro tikslas – supažindinti „Erasmus+“ projektų vykdytojus su šio prioriteto praktiniu pritaikymu bendrojo ugdymo srities projektinėse veiklose.

Praktinių užsiėmimų metu dalyviai turės galimybę pasidalinti ir įgyti naujų žinių apie galimų įrankių / metodų taikymą skatinant moksleivius būti aktyviais piliečiais ir geriau suprasti tiek rinkimų svarbą, tiek jų rezultatų įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui. Nemažai dėmesio bus skiriama artėjančių Europos Parlamento rinkimų temai. Tarp numatomų užsiėmimų planuojama skirti laiko naujų pažinčių mezgimui ieškant partnerių projektams, apsilankyti Europos pažinimo centre, išgirsti kviestinių svečių pristatymų ir gerųjų praktikų pasidalinimų.

Renginys vyks anglų kalba.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

  1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti bendrojo ugdymo srities atstovai, vykdantys programos „Erasmus+“ mobilumo ir / ar partnerysčių (KA1 ir KA2) projektus. Viena institucija gali pateikti tik vieną paraišką šiame kvietime.
  2. Pareiškėjorenginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą.
  3. Pareiškėjo organizacija nėra gavusi „Erasmus+“ programos Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 ir 2024 metais (neįskaitant dalyvavimo Lietuvoje vykusiuose TBV renginiuose).

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. kovo 19 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Renginio programa.  

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  1. Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
  2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
  3. Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
  4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Estijoje ir atgal 2024 m. nuo balandžio 24 iki 26 d.  Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR.   95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 20 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės kriterijais:

  1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
  2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
  3.  įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Atrinktų dalyvių organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. kovo mėn. pabaigos.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Mildą Beišytę el. paštu milda.beisyte@smpf.lt  arba tel. +370 667 59889.