Švietimo mainų paramos fondas 2024 m. birželio 18–20 d. Vilniuje organizuoja tarptautinius programos „Erasmus+“ mokymus „The Project Compass: Navigating Ideas towards Projects“.

Jei jus domina mažos apimties partnerysčių projekto kūrimas ir dar neturite arba turite labai mažai patirties įgyvendinant programos „Erasmus+“ partnerysčių (KA2) projektus, kviečiame pildyti paraišką ir dalyvauti tarptautiniuose mokymuose Vilniuje. Mokymų tikslas – pristatyti projektų planavimo pagrindus ir įkvėpti programos „Erasmus+“ mažos apimties projektų partnerystes.

Mokymų metu turėsite progą:

 • daugiau sužinoti apie „Erasmus+“ programos mažos apimties partnerysčių galimybes ir specifinius reikalavimus planuojant projektus;
 • įgyti ir pritaikyti konkrečius metodus bei įrankius, kuriais pasinaudodami galėtumėte savo projekto idėją paversti kokybišku projekto planu;
 • pasikeisti projektų idėjomis su dalyviais iš daugiau nei 15 skirtingų šalių;
 • rasti kontaktų tarptautiniams projektams.

Mokymai susideda iš dviejų privalomų dalių:

 • Pirmasis susitikimas nuotoliniu būdu: birželio 11 d., preliminariai nuo 13:00 iki 16:00 val.
 • Mokymai Vilniuje: birželio 18–20 d.:
  • Birželio 18 d.: dalyvių atvykimas iki 13 val.,  registracija 13:00 val., programa iki 17:30, vakarienė viešbutyje.
  • Birželio 19 d.: mokymai nuo 9:00 iki 17:00, 18:00 vakarienė ir kultūrinė programa.
  • Birželio 20 d.: mokymai nuo 9:00 iki 13:00, 13:00 pietūs ir išvykimas.

Renginys vyks anglų kalba.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

 1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti bendrojo ugdymo (įskaitant ikimokyklinį ugdymą), profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovai, kurie neturi arba turi labai mažai patirties įgyvendinant „Erasmus+“ programos partnerysčių projektus. Viena institucija gali pateikti tik vieną paraišką šiame kvietime.
 2. Pareiškėjo renginio užsienio kalbos žinių lygis – ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą.
 3. Pareiškėjo organizacija nėra gavusi programos „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 ir 2024 metais.

Iš Lietuvos numatoma atrinkti 10 dalyvių, paskirstant vietas tarp trijų švietimo sričių: bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo.

Atrinkti dalyviai įsipareigoja dalyvauti visą mokymų laiką.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime pasirašyti susitarimą dėl dalyvavimo e. parašu.

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. gegužės 1 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
 2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
 3. Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
 4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Dalyviams iš Lietuvos bus padengiamos apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos renginio metu.

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės  kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3.  įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. gegužės vidurio.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Mildą Beišytę el. paštu milda.beisyte@smpf.lt  arba tel. +370 667 59 889.