2021 m. kovo 10–11 d. organizuojamo tarptautinio virtualaus kontaktinio seminaro tema Green Erasmus, green mobility, green schools, organizatoriai – Vokietijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. German National Agency for Erasmus+ school education).

Virtualaus seminaro metu dalyviai:

  • įgis žinių apie naujojo etapo programos „Erasmus+“ mobilumo projektų paraiškos reikalavimus;
  • sužinos, kaip vykdyti virtualų projektą „eTwinning“ platformoje;
  • susipažins su potencialiais projektų partneriais – mokytojais ir specialistais iš kitų Europos šalių;
  • susipažins su  gerosios praktikos projektais žaliojo „Erasmus+“ tema;
  • supras, kas yra geros kokybės projektas (mokymosi mobilumo ir mišraus mobilumo koncepcijos, teminiai bendradarbiavimo projektai).

Seminaro kalba – anglų. Su preliminaria renginio programa galite susipažinti čia.

Visiems dalyviams bus suteikti dalyvavimą patvirtinantys pažymėjimai.

Kas gali dalyvauti?

Dalyvauti kviečiami bendrojo ugdymo įstaigų atstovai, ugdantys mokinius nuo 10 metų:

  • kurie planuoja įgyvendinti programos „Erasmus+“ projektus bei norėtų rasti potencialius projektų partnerius,
  • kurių anglų kalbos žinios ne žemesnės nei B1 lygmens,
  • kurie galės dalyvauti viso renginio metu (kovo 10 d. 15.30–17.30 val., kovo 11 d. 9.30–16.00 Vokietijos laiku).

Galimybė dalyvauti virtualiame mobilume bus suteikta 2 dalyviams iš Lietuvos.

Kaip dalyvauti atrankoje?

Norėdami dalyvauti virtualiame mobilume užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Paraiškų teikimo terminas – 2021 m. vasario 3 d. (imtinai).

Karantino laikotarpiu paraiškas priimame elektroniniu būdu – pasirašyti paraiškų nereikia.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie:

  • Dar nėra įgyvendinę „Erasmus+“ projektų;
  • Dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Pateikus kelias paraiškas iš tos pačios institucijos galimybę dalyvauti virtualiame mobilume turės asmuo, kurio paraiška surinks aukštesnį balą.

Apie dalyvavimo seminare atrankos rezultatus informuosime 2021 m. vasario pirmoje pusėje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. +370 658 77 668.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.