Skelbiamas 2024 m. kvietimas teikti paraiškas „Erasmus“ akreditacijai bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse.

Kas yra „Erasmus“ akreditacija?

Programoje „Erasmus+“ ypač remiamas tarptautinis besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumas. Todėl siekiama pereiti nuo kasmetinio konkursinio finansavimo prie dalyvavimo visą programos laikotarpį. Tokia galimybė švietimo srityje suteikta bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo institucijoms, turinčioms ilgalaikę organizacijos plėtros, pasitelkiant mobilumus, viziją, gebančioms organizuoti mobilumo projektus pagal „Erasmus“ kokybės standartus

„Erasmus“ akreditacijos suteikimas patvirtins, kad institucija yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginės plėtros dalis. Akredituotos „Erasmus“ institucijos galės paprasčiau pasinaudoti 2021–2027 m. programos 1 pagrindinio veiksmo finansavimo galimybėmis.

Paraiškas galima teikti „Erasmus“ institucinei akreditacijai arba „Erasmus“ mobilumo konsorciumo koordinatoriaus akreditacijai. Ankstesnės patirties pagal programą „Erasmus+“ (2014–2020 m.) nereikalaujama. 2024 m. kvietimo metu patvirtintos akreditacijos suteikiamos 2025–2027 m. laikotarpiui.

Paraiškų skaičius ir rūšys

Organizacija gali teikti po vieną paraišką kiekvienoje iš trijų šiame kvietime nurodytų sričių: suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo. Organizacijos, teikiančios paraiškas daugiau nei vienoje srityje, turi pateikti atskiras paraiškas kiekvienai sričiai.

Pareiškėjas gali teikti paraišką kaip atskira organizacija arba kaip mobilumo konsorciumo koordinatorius. Negalima teikti paraiškos dėl abiejų rūšių akreditacijos toje pačioje srityje.

Paraiškų teikimo data

Paraiškos „Erasmus“ akreditacijai gauti teikiamos iki 2024 m. spalio 1 d. 13.00 val. Lietuvos laiku. 

Paraiškų formos

Paraiškų akreditacijai formas galite rasti čia: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Pildomos šios paraiškų formos:

  • Akreditacija bendrojo ugdymo srityje (KA120-SCH)
  • Akreditacija profesinio mokymo srityje (KA120-VET)
  • Akreditacija suaugusiųjų švietimo srityje (KA120-ADU)

Paraiškos rengiamos lietuvių kalba.

Dalyje „Naudinga medžiaga“ rasite nuorodą į paraiškos vertimą į lietuvių kalbą.

Akreditacijos kvietimo taisyklės

„Erasmus“ akreditacijos bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse kvietimo taisykles rasite 2024 m. programos „Erasmus+“ vadove.

Institucijos, galinčios teikti paraiškas kvietimui

Vadovaudamasi kvietimo reikalavimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino institucijų, galinčių dalyvauti „Erasmus“ akreditacijų kvietime bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse, tipus nacionaliniu lygiu, kuriuos rasite ČIA.

Planuojamų suteikti akreditacijų skaičius 2024 m. kvietime

2024 m. kvietime bus suteiktos 25 akreditacijos bendrojo ugdymo srityje.

Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse nebus taikomi apribojimai suteikiamų akreditacijų skaičiui.

Svarbi informacija dėl paraiškų rengimo

Paraiška turi būti originali, parengta specialiai Jūsų organizacijai. Nacionalinė agentūra vykdo gautų paraiškų patikrinimą ir vadovaudamasi 2024 m. programos „Erasmus+“ vadovo nuostata dalyje „ES dotacijoms taikomi principai“ – „Kelis kartus teikiamos paraiškos“, kurioje teigiama, kad „Jei tas pats ar skirtingi pareiškėjai toms pačioms ar skirtingoms agentūroms pateiks beveik identiškas ar panašias paraiškas, visos jos bus specialiai įvertintos ir gali būti atmestos“ ir  dalyje „Originalus turinys ir autorystė“, kurioje teigiama, kad „Visose paraiškose dėl projektų ar akreditacijų turi būti pateiktas pareiškėjo sukurtas originalus turinys. Už paraiškos rengimą negali būti mokama arba kitaip kompensuojama jokioms kitoms organizacijoms ar išorės subjektams“ gali bet kuriuo metu pašalinti pareiškėją iš atrankos proceso arba gali nutraukti projektą, kuriam suteikta dotacija, ir (arba) panaikinti akreditaciją, jei nustato, kad nesilaikoma šių taisyklių.

Naudinga medžiaga

Kviečiame susipažinti su papildomais dokumentais, kurie padės geriau parengti paraišką:

Šią medžiagą bei daugiau naudingos informacijos apie kvietimą rasite www.erasmus-plius.lt tinklapio skyriuje „Organizacijų akreditavimas švietimo srityje“.

Konsultacijos ir renginiai

Švietimo mainų paramos fondas 2024 m. rugsėjo mėnesį organizuos mokymus ir konsultacijas, skirtus akreditacijų paraiškų rengimui:

Renginio dataŠvietimo sritisParaiškos tipasRenginio vietaNuoroda į registraciją
2024 m. rugsėjo 17 d. 14.00 val.Bendrasis ugdymasParaiška akreditacijai  – KA120-SCHInternetinis seminarasRegistracija bus paskelbta netrukus
2024 m. rugsėjo 17 d. 10.00 val.Profesinis mokymas, Suaugusiųjų švietimasParaiška akreditacijai – KA120-VET, KA120-ADUInternetinis seminarasRegistracija bus paskelbta netrukus
2024 m. rugsėjo 26 d. 14.00 val.Bendrasis ugdymas, Profesinis mokymas, Suaugusiųjų švietimasParaiška akreditacijai – KA120. Paskutinės minutės klausimai-atsakymaiInternetinis seminarasRegistracija bus paskelbta netrukus

Kvietimo tvarkaraštis

Paraiškų teikimo terminas:2024 m. spalio 1 d. 13.00 val. Lietuvos laiku
Paraiškų tinkamumo vertinimas:2024 m. spalio mėn.
Paraiškų kokybės vertinimas:2024 m. spalio – gruodžio mėn.
Sprendimas dėl akreditacijų suteikimo:2024 m. sausio mėn.

Kilus klausimų, prašome kreiptis: