Kviečiame Lietuvos mokslo ir studijų institucijas teikti paraiškas dėl programos „Erasmus+“ papildomos dotacijos mažiau galimybių turintiems mobilumo dalyviams, susiduriantiems su fizine, protine ar kita negalia. Papildoma dotacija skiriama remiantis realiai patirtomis išlaidomis.

Papildoma dotacija gali būti skiriama:

  • papildomoms išlaidoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo ligos ir (arba) negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašoma papildoma dotacija, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Paraiškos prieduose turi būti nurodytos priemonių ir (arba) paslaugų kainos mobilumo projekto vizito šalyje;
  • mobilumo dalyvio lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Papildomos dotacijos paraiškos teikimas ir terminas

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų paraiškos teikiamos Švietimo mainių paramos fondui ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki dalyvio išvykimo į studijas, praktiką, dėstymo arba mokymosi vizitą.

Paraiškos forma

Paraiškos formą ir kitus su paraiška susijusius dokumentus galite rasti čia: https://erasmus-plius.lt/programa/papildoma-parama-aukstojo-mokslo-studentams/

Daugiau informacijos apie kvietimą teikti paraiškas skelbiama čia.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis:

HEKA1papildomadotacija@smpf.lt