Gebėjimų stiprinimo veikla (angl. Capacity building) remia tarptautinius bendradarbiavimo projektus, grindžiamus tarptautinėmis partnerystėmis tarp organizacijų, veikiančių profesinio mokymo srityje ES narėse, trečiosiose šalyse, susijusiose su programa „Erasmus+“, ir trečiosiose šalyse, nesusijusiose su programa.

Šios veiklos tikslas – remti trečiųjų šalių, nesusijusių su programa, profesinių mokymo įstaigų ir sistemų svarbą, prieinamumą bei atsakomumą kaip tvarios socioekonominės plėtros variklį. Veikla apima šias šalis, nesusijusias su „Erasmus+“: Vakarų Balkanai, Rytų partnerystės šalys, Pietų Viduržemio šalys, Pietų Sachara, Lotynų Amerika ir Karibai.

Daugiau informacijos apie paraišką, kriterijus ir regioninius prioritetus galima rasti „Erasmus+“ programos vadove bei paraiškų teikimo portale.

Patarimai potencialiems paraiškėjams, vaizdo įrašai, išrinkti projektai ir kt. yra čia.

Projektų pateikimo terminas – 2024 m. vasario 29 d. 18 val. Lietuvos laiku.

Jei turite klausimų, galite juos siųsti šiuo el. paštu: EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu.