Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) įgyvendina programos „Erasmus+“ veiklą „Gebėjimų stiprinimas profesinio mokymo srityje“ ir kviečia teikti paraiškas.

Šia veikla remiami tarptautinio bendradarbiavimo projektai, pagrįsti daugiašale partneryste tarp organizacijų, veikiančių profesinio mokymo srityje ES valstybėse narėse, trečiosiose šalyse, asocijuotose prie programos „Erasmus+“, arba trečiosiose šalyse, kurios nėra prisijungusios prie programos. Veikla siekiama prisidėti prie trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, profesinio mokymo – kaip tvaraus socialinio ir ekonominio vystymosi veiksnio – aktualumo, prieinamumo ir reaktyvumo. 

Šiai veiklai skirtas bendras 25 250 170 EUR biudžetas, kuris paskirstytas pagal regionus:

  1. Vakarų Balkanai (1 regionas) – 7 066 939 EUR
  2. Rytų partnerystės regionas (2 regionas) – 3 599 898 EUR (išskyrus Baltarusiją, kuri neatitinka reikalavimų)
  3. Pietų ir Viduržemio jūros regiono šalys (3 regionas) – 4 000 000 EUR
  4. Afrika į pietus nuo Sacharos (9 regionas) – 8 283 333 EUR
  5. Lotynų Amerika (10 regionas) – 2 000 000 EUR
  6. Karibų jūros regionas (11 regionas) – 300 000 EUR

Informacijos apie naujoves 2024 m. kvietime rasite čia: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/capacity-building-vocational-education-and-training-cb-vet-2024-how-apply-2023-12-11_en.

Informacinės sesijos apie gebėjimų stiprinimą profesinio mokymo srityje vaizdo įrašas ir pristatyti pranešimai

Daugiau informacijos apie „Erasmus+“ programos veiksmą „Gebėjimų stiprinimas profesinio mokymo srityje“ galite rasti programos vadove (p. 357–368).