Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) įgyvendina programos „Erasmus+“ veiklą „Gebėjimų stiprinimas profesinio mokymo srityje“ ir kviečia teikti paraiškas.

Paraiškų teikimas

  • Paraiškos teikiamos prisijungus prie FTOP platformos;
  • Paraiškas galima teikti iki 2023 m. vasario 28 d. 18 val. Lietuvos laiku;
  • Kylančius klausimus galite užduoti el. paštu: EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu.

Šia veikla remiami tarptautinio bendradarbiavimo projektai, pagrįsti daugiašale partneryste tarp organizacijų, veikiančių profesinio mokymo srityje ES valstybėse narėse, trečiosiose šalyse, asocijuotose prie programos „Erasmus+“, arba trečiosiose šalyse, kurios nėra prisijungusios prie programos. Veikla siekiama prisidėti prie trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, profesinio mokymo – kaip tvaraus socialinio ir ekonominio vystymosi veiksnio – aktualumo, prieinamumo ir reaktyvumo. 

Informacinė sesija apie gebėjimų stiprinimą profesinio mokymo srityje vyko 2022 m. gruodžio 7 d. Galima susipažinti su vaizdo įrašu ir pristatytais pranešimais

Daugiau informacijos apie „Erasmus+“ programos veiksmą „Gebėjimų stiprinimas profesinio mokymo srityje“ galite rasti programos vadove (328-338 psl.).