2023 m. kovo 20 d. Estijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „Education and Youth Board“ (est. „Haridus – ja Noorteamet – HARNO“)) organizuoja virtualų kontaktų mezgimo seminarą, skirtą suaugusiųjų švietimo sektoriui, Green-Greener-Greenest.

Kontaktų mezgimo seminaro siekis – padėti surasti bendraminčių partnerių ir plėtoti idėjas naujiems bendradarbiavimo partnerysčių projektams tvarumo tema.

Seminaro tikslas – didinti informuotumą apie aplinką tausojančius suaugusiųjų švietimo pasirinkimus, padėti suaugusiųjų švietėjams geriau suvokti, kaip jų asmeninės ir profesinės veiklos pasirinkimai gali padėti tvariai tvarkyti vietinę aplinką.

Seminaras taip pat suteiks galimybę pasidalinti patirtimi ir atrasti naujus metodus suaugusiųjų švietimo srityje, daug dėmesio skiriant tarpsektoriniam bendradarbiavimui tarp suaugusiųjų švietimo institucijų, besidominčių ekologiškumu.

Tikimasi, kad po šio seminaro:

  • Dalyviai sukurs naujų geros kokybės „Erasmus+“ partnerysčių bendradarbiavimui projektų idėjų;
  • Būsimuose bendradarbiavimo partnerysčių projektuose bus skiriama daugiau dėmesio ekologiškumui ir tvarumui;
  • Dalyviai geriau žinos, kaip įgyvendinti tvarius sprendimus savo institucijose.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti suaugusiųjų švietimo sektoriaus organizacijos, planuojančios įgyvendinti „Erasmus+“ KA220 (bendradarbiavimo partnerysčių) projektus;
  2. Seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
  3. Seminaro dalyviai turės galimybę aktyviai dalyvauti renginyje visą jo trukmę 2023 m. kovo 20 d. nuo 11:00 iki 16:00 val.;
  4. Pilnai užpildyta paraiška pateikta iki 2023 m. kovo 3 d. 12:00 val.

Renginio organizatoriai dalyvauti virtualiame seminare skyrė 3 vietas dalyviams iš Lietuvos.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti seminare:

Norėdami dalyvauti virtualiame seminare užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.

Virtualių seminarų atveju pasirašyti paraiškų nereikia. Užpildžius paraišką sistemoje atsisiųskite ją į savo kompiuterį, vėl įkelkite į sistemą ir pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka:

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

  1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
  2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
  3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.
Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkurso rezultatus:

Apie dalyvavimo seminare atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. kovo 15 d.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Rasą Jančiauskaitę el. paštu rasa.janciauskaite@smpf.lt / tel. +370 667 59 895.

Kita informacija:

Pateikdami paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.