Europos Komisija pristato iniciatyvą, kuri suteiks galimybę profesinio mokymo (VET) institucijoms iš Europos Sąjungos šalių vykdyti mokinių ir personalų mainų programas su kolegomis iš Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos ir Kosovo. Šios mobilumo partnerystės bus skirtos ne tik mokinių ir personalo mobilumui, jų metu bus keičiamasi ir gerąja patirtimi savo valstybėse ir regionuose, kuriami tinklai, mainų partnerystės.

Šio kvietimo tikslai:

 • Prisidėti prie profesinio mokymo sistemų plėtros ir modernizavimo Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Juodkalnijoje ir Kosove, taip pat stiprinti ryšius tarp profesinio mokymo sektoriaus ir darbo rinkos.
 • Padidinti profesinio mokymo teikėjų pajėgumus keturiose išvardintose šalyse, viešinant mobilumo veiklas, susijusias su profesijos mokytojų, mokinių ir projektų vadovų  įgūdžių ir kompetencijų gerinimu, įsidarbinimo galimybių užtikrinimu mokiniams.

Kas gali dalyvauti?

 • Viešosios ar privačios organizacijos, teikiančios profesinio mokymo paslaugą, aktyvios profesinio mokymo srityje ir registruotos „Erasmus+“ Programos šalyje,
 • Teisiškai registruotas viešųjų ir privačių profesinio mokymo organizacijų konsorciumas, registruotas „Erasmus+“ Programos šalyje.
 • Paraiškos teikėjas arba konsorciumo koordinatorius turi būti įstaiga, įsteigta Europos Sąjungos šalyje narėje.

Kokios veiklos galimos?

 • mobilumo priemonės, įskaitant tikslinių darbuotojų, vadovų ir studentų grupių nustatymą, mokymo programos ir mokymosi rezultatų parengimą ir dalyvių atranką,
 • mokinių mobilums, įskaitant:
  • mokinių mobilumą į profesines mokyklas ar įmones užsienyje, trunkantį nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių,
  • mokinių ilgalaikį mobilumą į profesines mokyklas ar įmones užsienyje („ErasmusPro“ tipo mobilumas) nuo 3 iki 12 mėnesių.
 • personalo mobilumas, įskaitant:
  • mokymo veiklas užsienyje – ši veikla leidžia profesinės mokyklos personalui mokyti partnerinėje mokykloje užsienyje. Taip pat pagal šią veiklą įmonių darbuotojai gali teikti mokymus profesinės mokyklos darbuotojams užsienyje.
  • personalo apmokymo veiklas – ši veikla remia profesinio mokymo srities profesionalų tobulinimąsi stažuotės ar darbo stebėjimo būdu užsienyje esančioje įmonėje ar profesinėje mokykloje.
  •  personalo mobilumas šiais tikslais gali trukti ilgiausiai 3 mėnesius.
 • mokymo veiklos,
 • konferencijos, seminarai,
 • komunikacinės veiklos, sklaidos veiksmai nacionaliniu ar regiono mastu,
 • veiklos, kuriomis siekiama sukurti ar pagerinti tinklus; gerosios praktikos mainai,
 • poreikių žemėlapio sudarymas, gerųjų praktikų analizė ir tyrimai, siekiant plėtoti kokybiškesnę profesinio mokymo mobilumo programą.

Paraiškų teikimas

Paraiškas teikti kviečiame iki 2020 m. birželio 17 d. 13 val. Lietuvos laiku. Paraiškos turi būti pateiktos elektroniniu būdu, pilnai užpildytos ir laiku. Paraiškos turi būti pasirašytos organizacijos vadovo.

Paraiškas reikia siųsti el. paštu: EAC-VET-mobility-scheme@ec.europa.eu

Jei turite klausimų, kreipkitės el. paštu EAC-VET-mobility-scheme@ec.europa.eu

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/second-pilot-vet-mobility-scheme-eac-s54-2019_en