Skelbiamas 2024 m. kvietimas teikti programos „Erasmus+“ paraiškas trumpalaikiams mobilumo projektams. Trumpalaikiai mobilumo projektai yra paprastas ir lengvas būdas pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis. Šešių–aštuoniolikos mėnesių trukmės mobilumo projektai suteikia galimybę paraišką teikiančioms organizacijoms vykdyti įvairią mobilumo veiklą, skirtą darbuotojų ir mokinių tobulėjimui. Todėl šių projektų tipas yra geriausias pasirinkimas ir toms organizacijoms, kurios pirmą kartą nori išbandyti programą „Erasmus+“.

Kvietimas skelbiamas šių tipų projektams:

 1. Trumpalaikiams bendrojo ugdymo institucijų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektams (KA122-SCH)
 2. Trumpalaikiams profesinio mokymo institucijų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektams (KA122-VET)
 3. Trumpalaikiams suaugusiųjų švietimo srities besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektams (KA122-ADU).

Kas yra mobilumo projektas?

Švietimo srityse veikiančios organizacijos pagal programą „Erasmus+“ gali gauti paramą projektams, kuriais skatinamas įvairių rūšių mokymosi mobilumas, įgyvendinti. Mobilumo projektą sudaro šie etapai:

 • planavimas (įskaitant mokymosi rezultatų, veiklos formatų nustatymą, darbo programos ir tvarkaraščio sudarymą);
 • parengiamoji veikla (įskaitant praktinį organizavimą, dalyvių atranką, susitarimų su partneriais ir dalyviais sudarymą, kalbinį, kultūrinį ir su mokymusi bei užduotimis susijusį dalyvių parengimą prieš išvykimą);
 • mobilumo veiklos įgyvendinimas;
 • tolesnė susijusi veikla (įskaitant veiklos įvertinimą, veiklos dalyvių mokymosi rezultatų patvirtinimą ir oficialų pripažinimą (kai taikoma), taip pat projekto rezultatų sklaidą ir naudojimą).

Mobilumo projektų įgyvendinimas turi atitikti „Erasmus“ kokybės standartus. „Erasmus“ kokybės standartai apima konkrečią projektų užduočių įgyvendinimo praktiką, pavyzdžiui, dalyvių atranką ir parengimą, mokymosi rezultatų nustatymą, vertinimą ir pripažinimą, dalijimąsi projektų rezultatais ir t. t. Visą „Erasmus“ kokybės standartų tekstą galima rasti čia: Mobilumo kokybės standartai

Paraiškų teikimo data

Trumpalaikių mobilumo projektų paraiškos teikiamos iki 2024 m. vasario 20 d. 13.00 val. Lietuvos laiku.

Kvietimo taisyklės

Programos „Erasmus+“ trumpalaikių mobilumo projektų bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse kvietimo taisykles rasite 2024 m. programos „Erasmus+“ vadove.

Kvietimo biudžetas

Trumpalaikių mobilumo projektų konkurso planuojamas biudžetas:

 1. Trumpalaikiams mobilumo projektams bendrojo ugdymo srityje – 2 554 303 EUR
 2. Trumpalaikiams mobilumo projektams suaugusiųjų švietimo srityje – 971 315 EUR
 3. Trumpalaikiams mobilumo projektams profesinio mokymo srityje – 548 836 EUR

Institucijos, galinčios teikti paraiškas kvietimui

Vadovaudamasi konkurso reikalavimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino institucijų, galinčių teikti „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo paraiškas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse, tipus nacionaliniu lygiu bei tinkamų suaugusiųjų švietimo programų apibrėžimą (taikoma KA122-ADU paraiškoms):

Paraiškų formos

Paraiškų formos paskelbtos: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus.

 • Trumpalaikiai mobilumo projektai bendrojo ugdymo srityje (KA122-SCH)
 • Trumpalaikiai mobilumo projektai profesinio mokymo srityje (KA122-VET)
 • Trumpalaikiai mobilumo projektai suaugusiųjų švietimo srityje (KA122-ADU)

Paraiškos rengiamos lietuvių kalba.

Svarbi informacija dėl paraiškų rengimo

Paraiška turi būti originali, parengta specialiai Jūsų organizacijai. Nacionalinė agentūra vykdo gautų paraiškų patikrinimą ir vadovaudamasi 2024 m. programos „Erasmus+“ vadovo nuostata dalyje „ES dotacijoms taikomi principai“ – „Kelis kartus teikiamos paraiškos, kurioje teigiama, kad „Jei tas pats ar skirtingi pareiškėjai toms pačioms ar skirtingoms agentūroms pateiks beveik identiškas ar panašias paraiškas, visos jos bus specialiai įvertintos ir visos gali būti atmestos“ ir dalyje „Originalus turinys ir autorystė“, kurioje teigiama, kad „Visose paraiškose dėl projektų ar akreditacijų turi būti pateiktas pareiškėjo sukurtas originalus turinys. Už paraiškos rengimą negali būti mokama arba kitaip kompensuojama jokioms kitoms organizacijoms ar išorės subjektams“ gali bet kuriuo metu pašalinti pareiškėją iš atrankos proceso arba gali nutraukti projektą, kuriam suteikta dotacija, ir (arba) panaikinti akreditaciją, jei nustato, kad nesilaikoma šių taisyklių.

Naudinga medžiaga

Kviečiame susipažinti su papildomais dokumentais, kurie padės geriau parengti projekto paraišką:

Kita informacija

Informuojame, kad visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

Konsultacijos ir renginiai

Švietimo mainų paramos fondas 2024 m. sausio–vasario mėnesiais organizuos mokymus ir konsultacijas, skirtus trumpalaikių mobilumo projektų paraiškų rengimui. Informacinių renginių sąrašą rasite čia: https://erasmus-plius.lt/informaciniai-renginiai/.

Kvietimo kalendorius

Paraiškų teikimo terminas iki:2024 m. vasario 20 d. 13.00 val. Lietuvos laiku
Paraiškų tinkamumo vertinimas iki:2024-03-02
Paraiškų kokybės vertinimas iki:2024-05
Sprendimas dėl dotacijų skyrimo iki:2024-05
Dotacijų sutarčių pasirašymas nuo:2024-05
Projektų veiklų pradžia nuo:Nuo 2024 m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

Esant poreikiui ir iš anksto suderinus, galimos konsultacijos naudojant videokonferencijų platformą „Zoom“.