Skelbiamas 2023 m. kvietimas teikti programos „Erasmus+“ paraiškas trumpalaikiams mobilumo projektams. Trumpalaikiai mobilumo projektai yra paprastas ir lengvas būdas pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis. Šešių–aštuoniolikos mėnesių trukmės mobilumo projektai suteikia galimybę paraišką teikiančioms organizacijoms vykdyti įvairią mobilumo veiklą, skirtą darbuotojų ir mokinių tobulėjimui. Todėl šių projektų tipas yra geriausias pasirinkimas ir toms organizacijoms, kurios pirmą kartą nori išbandyti programą „Erasmus+“.

Kvietimas skelbiamas šių tipų projektams:

 1. Trumpalaikiams bendrojo ugdymo institucijų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektams (KA122-SCH)
 2. Trumpalaikiams profesinio mokymo institucijų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektams (KA122-VET)
 3. Trumpalaikiams suaugusiųjų švietimo srities besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektams (KA122-ADU).

Kas yra mobilumo projektas?

Švietimo srityse veikiančios organizacijos pagal programą „Erasmus+“ gali gauti paramą projektams, kuriais skatinamas įvairių rūšių mokymosi mobilumas, įgyvendinti. Mobilumo projektą sudaro šie etapai:

 • planavimas (įskaitant mokymosi rezultatų, veiklos formatų nustatymą, darbo programos ir tvarkaraščio sudarymą);
 • parengiamoji veikla (įskaitant praktinį organizavimą, dalyvių atranką, susitarimų su partneriais ir dalyviais sudarymą, kalbinį, kultūrinį ir su mokymusi bei užduotimis susijusį dalyvių parengimą prieš išvykimą);
 • mobilumo veiklos įgyvendinimas;
 • tolesnė susijusi veikla (įskaitant veiklos įvertinimą, veiklos dalyvių mokymosi rezultatų patvirtinimą ir oficialų pripažinimą (kai taikoma), taip pat projekto rezultatų sklaidą ir naudojimą).

Mobilumo projektų įgyvendinimas turi atitikti „Erasmus“ kokybės standartus. „Erasmus“ kokybės standartai apima konkrečią projektų užduočių įgyvendinimo praktiką, pavyzdžiui, dalyvių atranką ir parengimą, mokymosi rezultatų nustatymą, vertinimą ir pripažinimą, dalijimąsi projektų rezultatais ir t. t. Visą „Erasmus“ kokybės standartų tekstą galima rasti čia:

Mobilumo kokybės standartai

Paraiškų teikimo data

Trumpalaikių mobilumo projektų paraiškos teikiamos iki 2023 m. vasario 23 d. 13.00 val. Lietuvos laiku.

Kvietimo taisyklės

Programos „Erasmus+“ trumpalaikių mobilumo projektų bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse kvietimo taisykles rasite 2023 m. programos „Erasmus+“ vadove.

Kvietimo biudžetas

Trumpalaikių mobilumo projektų konkurso planuojamas biudžetas:

 1. Trumpalaikiams mobilumo projektams bendrojo ugdymo srityje – 2.684.964,00 EUR
 2. Trumpalaikiams mobilumo projektams suaugusiųjų švietimo srityje – 630.996,00 EUR
 3. Trumpalaikiams mobilumo projektams profesinio mokymo srityje – 1.064.841,00 EUR

Institucijos, galinčios teikti paraiškas kvietimui

Vadovaudamasi konkurso reikalavimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino institucijų, galinčių teikti „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo paraiškas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse, tipus nacionaliniu lygiu bei tinkamų suaugusiųjų švietimo programų apibrėžimą (taikoma KA122-ADU paraiškoms):

Paraiškų formos

Paraiškų formos paskelbtos: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

 • Trumpalaikiai mobilumo projektai bendrojo ugdymo srityje (KA122-SCH)
 • Trumpalaikiai mobilumo projektai profesinio mokymo srityje (KA122-VET)
 • Trumpalaikiai mobilumo projektai suaugusiųjų švietimo srityje (KA122-ADU)

Paraiškos rengiamos lietuvių kalba.

Naudinga medžiaga

Kviečiame susipažinti su papildomais dokumentais, kurie padės geriau parengti projekto paraišką:

Ilgalaikis mokinių mobilumas

Kita informacija

Informuojame, kad visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

Konsultacijos ir renginiai

Švietimo mainų paramos fondas 2023 m. sausio–vasario mėnesiais organizuos mokymus ir konsultacijas, skirtus trumpalaikių mobilumo projektų paraiškų rengimui:

Renginio dataRenginio pavadinimasSektoriusParaiškos tipasRegistracija
2023 m. sausio 17 d. 14 val.Informacinis seminaras KA1 paraiškų teikėjams, neturintiems akreditacijosBendrasis ugdymasTrumpalaikiai mobilumo projektai – KA122Registracija  
2023 m. vasario 14 d. 14 val.Paskutinės minutės konsultacijos KA1 paraiškų teikėjams, neturintiems akreditacijosBendrasis ugdymasTrumpalaikiai mobilumo projektai – KA122Registracija  
2023 m. sausio 19 d. 14 val.Informacinis seminaras KA1 paraiškų teikėjams, neturintiems akreditacijosProfesinis mokymas, Suaugusiųjų švietimasTrumpalaikių mobilumo projektų paraiška – KA122Registracija  
2023 m. vasario 14 d. 14 val.Paskutinės minutės konsultacijos KA1 paraiškų teikėjams, neturintiems akreditacijosProfesinis mokymas, Suaugusiųjų švietimasTrumpalaikių mobilumo projektų paraiška – KA122Registracija  

Kvietimo kalendorius

Paraiškų teikimo terminas iki:2023 m. vasario 23 d. 13.00 val. Lietuvos laiku
Paraiškų tinkamumo vertinimas iki:2023-03-02
Paraiškų kokybės vertinimas iki:2023-05
Sprendimas dėl dotacijų skyrimo iki:2023-05
Dotacijų sutarčių pasirašymas nuo:2023-05
Projektų veiklų pradžia nuo:Nuo 2023 m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

Esant poreikiui ir iš anksto suderinus, galimos konsultacijos naudojant videokonferencijų platformą „Zoom“.