Prieš 3 metus Europos Taryba parengė rekomendacijas dėl mokymosi užsienyje rezultatų automatinio pripažinimo. Šiuo metu vyksta rekomendacijų įgyvendinimo įvertinimas. Juo siekiama gauti duomenų apie automatinio pripažinimo procesų įgyvendinimą ir būklę jūsų įstaigoje.

Tarybos rekomendacija dėl mokymosi užsienyje rezultatų automatinio pripažinimo apima:

  • Aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą siekiant suteikti galimybę tęsti studijas kitoje valstybėje narėje.
  • Vidurinio išsilavinimo ir profesinio mokymo kvalifikacijos pripažinimą, siekiant suteikti galimybę tęsti studijas kitoje valstybėje narėje.
  • Laikinos patirties užsienyje metu įgytų kreditų perkėlimą studijuojant pagal aukštojo mokslo programą.
  • Mokymosi kitoje valstybėje narėje laikotarpio vidurinio ugdymo ir mokymosi rezultatų pripažinimą.

Šiai apklausai užpildyti jums prireiks 5–10 minučių. Jūsų atsakymų laukiame iki 2022 m. rugsėjo 23 d.

Visi jūsų atsakymai bus konfidencialūs ir nebus bendrinami su jokiomis trečiosiomis šalimis, visiškai laikantis BDAR.

Kviečiame informuoti savo aktualius kontaktus – pvz., savo profesiniuose tinkluose – apie šią internetinę apklausą, jei manote, kad jų atsakymai būtų vertingi.

Apklausą rasite čia: https://icfconsulting.qualtrics.com/jfe/form/SV_7PyPiMSpHX4wiA6