Džiaugiamės, kad visoms, teikusioms paraiškas, 35 Lietuvos aukštosioms mokykloms sėkmingai suteikta „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (ECHE)! „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (ECHE) užtikrina, kad „Erasmus+“ veiklos įgyvendinamos kokybiškai, o ją turinti aukštoji mokykla – moderni, turinti nuoseklią tarptautiškumo strategiją ir laikosi Europos bendradarbiavimo principų.

Aukštosioms mokykloms ECHE yra būtina, norint organizuoti studentų ir personalo mobilumą, vykdyti strateginių partnerysčių projektus ar kitus „Erasmus+“ tarptautinius projektus. Chartija suteikiama visam programos „Erasmus+“ laikotarpiui 2021–2027 m.

Pagal šį kvietimą teikti paraiškas Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) sulaukė net 5076 paraiškų, chartija suteikta 4834 institucijoms visoje Europoje.