Remiantis Europos Komisijos duomenimis, Lietuva, kurios gyventojų skaičius yra 2,79 mln., pagal skiriamą biudžetą mokyklų projektams lenkia tokias Europos Sąjungos senbuves kaip Austrija (8,86 mln. gyventojų, 2019 m. skirtas biudžetas šios šalies mokykloms – 3,67 mln. eurų), Airija (4,90 mln. gyventojų, 1,67 mln. eurų).

Praeiti, 2019 metai, buvo itin sėkmingi Lietuvos mokykloms – jos pasidalijo 1.973.882,00 eurų papildomą finansavimą, skirtą kitoms šalims. Pastarosios nesugebėjo įsisavinti net pradinio joms skirto biudžeto. Todėl Lietuvos mokykloms, vietoj numatytų 3.656.641,00 eurų teko net 5.630.523,00 eurų tarptautiniams projektams.

Papildomą biudžetą tarptautiniam bendradarbiavimui Lietuvos mokyklos kasmet gauna nuo 2015 metų

2014 m. startavusi programa „Erasmus+“ padėjo Lietuvos mokykloms, darželiams ir profesinėms mokykloms sėkmingai įsitraukti į tarptautinio bendradarbiavimo veiklas – dalintis gerąja patirtimi, mokymo metodais, kelti kvalifikaciją ar dalyvauti pamokose užsienyje. Dar pirmaisiais programos metais Lietuvos mokyklos pradėjo įgyvendinti 67 projektus, skirtus tarptautiniam mokyklų bendradarbiavimui. Dvylika iš jų ryžosi būti viso projekto koordinatoriais ir būti labiausiai atsakingais už siekiamus rezultatus. 55 mokyklos prisijungė prie kitų šalių mokyklų inicijuotų projektų ir nusprendė būti projekto partneriais. Ugdymo institucijoms projekto veiklai įgyvendinti tuomet skirta 1.670.088,00 eurai.

Po metų Europos Komisijai pakeitus projektų derinimo ir dotacijų skyrimo tvarką buvo gauta 2.180.030,00 eurų. Iš šios sumos 1.099.050,00 eurų buvo skirta kaip papildomas finansavimas Lietuvos mokyklų projektams įgyvendinti. Iš viso finansuoti 95 projektai (12 – Lietuvos mokyklų koordinuojamų ir 83 mokyklų partnerių projektų). Be papildomai skirto biudžeto būtų buvęs finansuotas tik 61 projektas.

„Lietuvos mokyklos į programą „Erasmus+“ įsitraukia labai aktyviai – vien tik 2016 ir 2017 metais tarptautinio mokyklų bendradarbiavimo projektams išdalinta 2.466.960,00 ir 2.752.522,00 eurų. Atitinkamai papildomas biudžetas sudarė 1.362.425,00 ir 1 320 754,00 eurų,“ – pasakoja Švietimo mainų paramos fondo Bendrojo ugdymo programų skyriaus vadovas Vytautas Pačiauskas.

2018 metais padidintas programos „Erasmus+“ biudžetas ir projektams finansuoti skirta beveik 5 mln. (4.981.514,00) eurų, o daugiau nei pusę šios sumos (2.500.560,00 eurų) sudarė papildomai skiriamas biudžetas Lietuvos mokykloms. Tokiu būdu parama skirta 22 Lietuvos mokyklų koordinuojamiems projektams ir 173 mokykloms, kurios projektuose buvo partnerės.

2019 metais vietoj numatytų 3.656.641,00 eurų Lietuvos mokyklos pasidalijo net 5.630.523,00 eurų tarptautiniams projektams, kuriuose 29 mokyklos buvo koordinatoriai, o likusiuose 184 – partneriai. 76 mokyklos pasidalijo 1.973.882,00 eurų papildomą finansavimą.

Tikimės, kad paskutiniai programos „Erasmus+“ metai taip pat bus sėkmingi Lietuvos mokykloms. Per 2015–2019 m. laikotarpį iš viso mokykloms buvo skirtas 18.011.549,00 eurų finansavimas, kurio 8.256.671,00 dalį sudarė papildomai gautas biudžetas.

Mokyklų mainų partnerysčių projektais remiami gerosios praktikos mainai tarp mokyklų, dalijamasi mokymo metodais. Per šiuos projektus į tarptautinį mobilumą gali išvykti tiek mokiniai, tiek mokyklos darbuotojai.

Nors pagal gyventojams tenkančių projektų skaičių Lietuva jau lenkia daugumą šalių, dėl mūsų mokyklų aktyvumo kasmet joms buvo skiriamas didelis papildomas biudžetas. Visgi mūsų mokyklų poreikį Europos Komisija tenkino gana kukliai, t. y. 2014–2019 m. finansuoti tik 36 proc. paraiškų, kai pusė Programos šalių gavo 44–90 proc. finansavimą.

Daugiau informacijos – www.erasmus-plius.lt