Šiandien Komisija paskelbė 2023 m. kvietimo teikti paraiškas iniciatyvai „Europos universitetai“, pagal kurią remiami aukštojo mokslo institucijų aljansai, rezultatus. Šie Europos universitetų aljansai suburia naujos kartos europiečius, kurie gali studijuoti ir dirbti skirtingose Europos šalyse įvairiomis kalbomis, įvairiuose sektoriuose ir akademinėse disciplinose. Dėl šių aljansų studentai gali įgyti diplomą derindami studijas keliose Europos šalyse, o tai padeda didinti Europos aukštojo mokslo institucijų konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu. 

Šiandien įtraukiami septyni nauji Europos universitetų aljansai ir bendras aljansų skaičius padidėja iki 50. Šie aljansai dabar aprėpia daugiau negu 430 aukštojo mokslo institucijų 35 šalyse: visose ES valstybėse narėse, Islandijoje, Norvegijoje, Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijoje, Serbijoje ir Turkijoje. Tarp finansuotų „Europos universitetų“ yra ir keturios aukštosios mokyklos iš Lietuvos.

Šių institucijų studentai gali naudotis unikalia tarptautine ir novatoriška švietimo pasiūla ir įgyti esminių įgūdžių bei kompetencijų ateičiai. Be to, bendradarbiaudami su beveik 1 700 asocijuotųjų partnerių – NVO, įmonių, vietos ir regionų valdžios institucijų – 50 Europos universitetų aljansų Europos regionuose diegia plataus masto inovacijas.

Šiam kvietimui teikti paraiškas skirtas rekordinis bendras programos „Erasmus+“ biudžetas – 402,2 mln. EUR, taigi kiekvienam aljansui ketveriems metams skiriamas iki 14,4 mln. EUR biudžetas.

Vakarų Balkanų šalių, kurios nėra programos „Erasmus+“ asocijuotosios valstybės, aukštojo mokslo institucijoms suteikta galimybė 2023 m. kvietime dalyvauti kaip visateisėms partnerėms. Todėl prie iniciatyvos prisijungė Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos ir Juodkalnijos, taip pat Šiaurės Makedonijos ir Serbijos aukštojo mokslo institucijos.

Kaip ir praėjusiais metais, į aljansus kaip asocijuotosios partnerės gali būti įtraukiamos Bolonijos proceso šalių aukštojo mokslo institucijos. Pagal 2023 m. kvietimą teikti paraiškas prie aljansų taip pat prisijungė beveik 30 Ukrainos aukštojo mokslo institucijų.

Tolesni veiksmai

2023 m. rudenį Komisija paskelbs kitą kvietimą teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“, kad būtų pasiektas Europos universitetų strategijos tikslas – iki 2024 m. vidurio Europos universitetų aljansų skaičių padidinti iki 60, kad dalyvaujančių universitetų skaičius viršytų 500.

Pagrindiniai faktai

Pagal iniciatyvą „Europos universitetai“ remiami vidutiniškai devynių aukštojo mokslo institucijų tarptautiniai aljansai, kurių veikloje gali dalyvauti įvairūs subjektai (pvz., daugiaprofiliniai ir mokslinių tyrimų universitetai, taikomųjų mokslų universitetai, technologijų institutai, meno mokyklos ir aukštosios profesinio mokymo įstaigos). Šios institucijos plėtoja ilgalaikį struktūrinį, tvarų ir sisteminį tarpvalstybinį bendradarbiavimą švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Jose siūlomos į studentus orientuotos mokymo programos, bendrai įgyvendinamos tarpuniversitetiniuose centruose, kuriuose studentai, darbuotojai ir tyrėjai iš visų Europos regionų gali naudotis sklandžiu mobilumu.

Komisija Europos Sąjungos lyderiams prieš 2017 m. lapkričio mėn. Geteborge vykusį socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimą pasiūlė iniciatyvą „Europos universitetai“, kaip vieną iš bendros vizijos iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę elementų. 2022 m. pateiktoje Europos universitetų strategijoje nustatytas siekis iki 2024 m. vidurio paremti 60 Europos universitetų aljansų, kurių veikloje dalyvautų daugiau kaip 500 aukštojo mokslo institucijų.

2023 m. kvietimas teikti paraiškas dėl programos „Erasmus+“ iniciatyvos „Europos universitetai“ buvo suskirstytas į dvi temas: pasiūlytas tvarus finansavimas jau veikiantiems sėkmingiems aukštojo mokslo institucijų aljansams, kad jie galėtų įgyvendinti savo ilgalaikę viziją; sėkmingi esami aljansai išsiplėtė – prisijungė daugiau negu 50 naujų aukštojo mokslo institucijų. Kvietimu taip pat buvo remiamas naujų Europos universitetų aljansų steigimas visoje Europoje, suburiant įvairias aukštojo mokslo institucijas pagal bendras strategines vizijas.

Daugiau informacijos