Šiame leidinyje apžvelgti „Erasmus+“ projektai, įgyvendinti 2014–2020 metais, ir jų rezultatai. Visų projektų pagrindinė tema – įtraukties skatinimas švietimo srityje. Leidinyje galėsite susipažinti su 15 projektų, kurie buvo atrinkti iš gerųjų praktikų pavyzdžių, atradimais. Sąvado tikslas – atrasti ir viešinti sėkmingus požiūrius bei paremti Europos politikos plėtrą šioje srityje.

Tarp visų pavyzdžių atrasite ir Klaipėdos universiteto projektą „OFF-Book“, kuris teatro metodais kovoja su diskriminacija mokyklose ir siekia užkirsti kelią ankstyvam mokyklos palikimui. Šio projekto tikslas – skatinti įtrauktį mokyklose ir sukurti labiau priimančią, pozityvesnę mokymosi aplinką, daugiausiai dėmesio skiriant diskriminacijos ir ankstyvo mokyklos palikimo prevencijai.

Šiame projekte naudotas inovatyvus požiūris – naudojant scenos meną, sukurtos saugios erdvės, kuriose nėra teisiančio požiūrio ar nuolatinio mokinių žinių vertinimo. Projekto metu sukurti resursai, veiklų vadovai ir videoinstrukcijos, kaip atkurti teatro laboratorijas, kur mokiniai galėtų save išreikšti laisvai ir kurti prasmingas draugystes vieni su kitais bei su savo mokytojais.

Leidinį pavartyti ir parsisiųsti galite ČIA.