Vieno etapo pabaigą visuomet lydi naujo pradžia. Šiemet prasideda naujas programos „Erasmus+“ etapas, kuris truks iki 2027-ųjų. Šiam laikotarpiui skiriamas beveik dvigubai didesnis biudžetas, juo bus siekiama, kad per artimiausius septynerius metus programa pasinaudotų dar 10 milijonų žmonių. Visai programai „Erasmus+“ skiriama per 26 mlrd. EUR.

Programa siūlo dar daugiau galimybių „Erasmus+“ dalyviams: yra prieinamesnė kiekvienam, ir siūlo daugiau lanksčių būdų dalyvauti, įtraukiant mažiau galimybių turinčius asmenis. Kokių naujovių iš programos „Erasmus+“ sulauks profesinių mokyklų darbuotojai ir mokiniai?

Mobilumo projektai – įgūdžių gerinimui 

Net 98 % Lietuvos valstybinių profesinių mokyklų aktyviai dalyvauja „Erasmus+“ mobilumo projektuose ir kasmet organizuoja mokymosi mobilumus „Erasmus+“ programos šalyse. Per 2014–2020 metų laikotarpį ne mažiau kaip 2000 profesinių mokyklų mokinių ir mokytojų stažavosi užsienyje. 

Nuo 2021 metų profesinės mokyklos, be jau įprastų veiklų, kaip mokinių trumpalaikė (nuo 10 dienų iki trijų mėnesių) ar ilgalaikė (nuo trijų mėnesių iki vienerių metų) praktika užsienio įmonėse ar profesijos mokytojų darbo stebėjimo ar dėstymo mobilumai, galės rinktis ir naujas galimybes:

  • Dalyvauti tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose. „Erasmus+“ skirs finansavimą ne tik į meistriškumo konkursą vykstantiems mokiniams, bet ir juos lydintiems mokytojams, profesinės srities ekspertams. Dalyvavimas tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose suteiks galimybę dalyvaujančiam mokiniui pasiekti asmeninės sėkmės, palyginti Lietuvoje įgytas profesines kompetencijas su kitų šalių mokiniais, taip pat pristatyti savo profesinę mokyklą bei šalį. Tikimasi, kad veikla padidins profesinio mokymo pripažinimą ir patrauklumą.
  • Profesijos mokytojai bei kiti pirminio ar tęstinio profesinio mokymo srityse dirbantys darbuotojai galės vykti į kvalifikacijos kėlimo kursus užsienio šalyse. Tokie kursai ne tik suteiks mokytojams naujų žinių, skatins pažinti kitos tautos kultūrą, patirtį, skatins ieškoti naujovių, įkvėps teigiamiems pokyčiams.
  • Mobilumo akreditaciją gavusios profesinės mokyklos net 20 % „Erasmus+“ mobilumo projekto lėšų galės skirti organizuojant mokinių praktiką ar mokytojų mobilumo veiklas ne tik į 32 Programos šalis bet ir į šalis Partneres. Šalys Partnerės apima net 14 regionų, tokių kaip Rytų partnerystės šalys, Vakarų Balkanų šalys, Pietų Viduržemio šalys, Azijos ir kitos šalys.

Dviejų tipų partnerysčių projektai – patyrusiems ir naujokams

Nuo 2021 metų „Erasmus+“ siūlo dviejų tipų partnerysčių projektus – bendradarbiavimo partnerystes ir mažos apimties partnerystes. Pirmosiomis bus siekiama kurti inovatyvius rezultatus drauge su tarptautiniais partneriais įgyvendinant bendras iniciatyvas. Tikimasi, kad projektai pagerins organizacijų veiklos kokybę, stiprins dalyvių gebėjimus dirbti tarptautiniu mastu bei modernizuos švietimo ir mokymo sistemas. 

Tiems, kas neturi tarptautinių projektų įgyvendinimo patirties, skirtas antrasis projektų tipas – mažos apimties partnerystės. Šia veikla siekiama skatinti mažų, naujų ir mažai patirties turinčių organizacijų dalyvavimą programoje, stiprinti jų gebėjimą dirbti tarptautiniu mastu. Taip pat per šiuos projektus bus siekiama įtraukti mažiau galimybių turinčius asmenis, skatinti veiklų sinergiją su vietos, regionų, nacionaliniais ir tarptautiniais tinklais bei sudaryti sąlygas projekto dalyvių, organizacijų bei atstovaujamos švietimo srities permainoms ir pokyčiams.

Profesinės mokyklos, neturinčios bendradarbiavimo partnerysčių projektų patirties skatinamos pasinaudoti mažos apimties partnerysčių galimybėmis, kurių administraciniai reikalavimai yra paprastesni bei labiau pritaikyti pirmajam startui į europinį bendradarbiavimą. 

Daugiau dėmesio – tvarioms kelionėms ir įtraukčiai

2021–2027 metais programa bus dar inovatyvesnė, daugiausia dėmesio skirs socialinės įtraukties ir įvairovės didinimui. Taip pat daug dėmesio bus skiriama žaliajam kursui, gamtai draugiškesnėms kelionėms ir tvaresniam projektų įgyvendinimui. Siekiama, kad projektų dalyviai į mainus ar vizitus kitose šalyse vyktų „žalesnėmis“ priemonėmis, pavyzdžiui, rinktųsi traukinį vietoj lėktuvo. Tam, kad paskatintų keliauti tvariau, „Erasmus+“ skiria papildomų lėšų tvarioms kelionėms ir kelionei skirtą laiką padidina iki 4 dienų.

Be to, projektuose bus galima numatyti papildomų lėšų įtraukčiai – siekiant sumažinti socialinius, ekonominius bei su sveikata susijusius kliuvinius ir tokiu būdu padidinti programos prieinamumą ir dalyvių įvairovę. Prireikus, mažiau galimybių turintiems dalyviams galės būti taikoma trumpesnė projekto trukmė – mažiausiai 2 dienos. Taip pat projektų dalyviai – ne tik mokiniai, bet ir darbuotojai galės pasinaudoti nuotolinių kalbos kursų galimybe ir taip pagerinti užsienio kalbos žinių lygį ar įgyti bazinius įgūdžius. 

Paraiškų teikimo terminai:

  • 2021 m. gegužės 11 d. 13 val. mobilumo projektams 
  • 2021 m. gegužės 20 d. 13 val. bendradarbiavimo partnerysčių ir mažos apimties partnerysčių projektams
  • 2021 m. spalio 19 d. 13 val. „Erasmus+“ akreditacijos profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse paraiškoms
  • 2021 m. lapkričio 3 d. 13 val. mažos apimties partnerysčių projektams

Daugiau informacijos apie naujas galimybes kviečiame ieškoti 2021 m. programos „Erasmus+“ vadove https://erasmus-plius.lt/programa/programos-vadovas/.