Dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos, Europos Komisija atideda „Erasmus+“ švietimo ir mokymo srities paraiškų teikimo terminus.

Iki 2020 m. balandžio 23 d. 13 val. Lietuvos laiku strateginių partnerysčių veikloms:

  • bendrojo ugdymo strateginėms partnerystėms (KA201),
  • mokyklų mainų partnerystėms (KA229),
  • profesinio mokymo strateginėms partnerystėms (KA202),
  • aukštojo mokslo strateginėms partnerystėms (KA203),
  • suaugusiųjų švietimo strateginėms partnerystėms (KA204).

Paraiškų formas rasite čia.

Iki 2020 m. gegužės 26 d. 18:00 val. Lietuvos laiku „Erasmus” aukštojo mokslo chartijoms (ECHE) (2021–2027 m.).

Paraiškos teikiamos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai Briuselyje. Informaciją apie kvietimą ir paraiškų formas rasite čia.

Svarbi informacija dėl partnerių įgaliojimų

Strateginių partnerysčių paraiškos gali būti pateikiamos be partnerių įgaliojimų (mandatų). Tačiau, jei projekto paraiška bus finansuojama, visi projekto partnerių įgaliojimai turės būti pateikiami iki sutarties pasirašymo.

Linkime sveikatos ir sėkmės rengiant paraiškas!