Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) organizuoja virtualią informacinę dieną, skirtą perspektyviniams projektams, kuri vyks 2022 m. sausio 18 d. nuo 11 val. iki 17.30 val. Rytinėje sesijoje (11–13.20 val.) bus supažindinama su politiniais veiklos prioritetais, o popietinė sesija (15–17.30 val.) bus skirta techninei paraiškos pateikimo informacijai.

Šioje veikloje išskiriami šeši prioritetai: parama kokybiškam skaitmeniniam švietimui, parama švietimo „žalėjimui“, parama Įgūdžių paktui, struktūros ir mechanizmai taikomiesiems tyrimams profesinio mokymo srityje, žalieji įgūdžiai profesinio mokymo srityje ir įgūdžių tobulinimo būdai suaugusiesiems.

Dėl neseniai ištikusios pandemijos inovacijų poreikis mūsų švietimo ir mokymo, taip pat jaunimo reikalų, sistemose yra didesnis nei bet kada iki šiol. Inovacijos mokant ir mokantis yra būtinybė tiek asmeniniu, tiek instituciniu lygmeniu.

Novatoriškumas turi ne tik suteikti šiandienos ir rytojaus darbuotojams įgūdžių, kurių reikia sparčiai besikeičiančiose darbo rinkose, bet ir išugdyto šiandieninės ir būsimos darbo jėgos kūrybiškumą ir gebėjimą įveikti vis sudėtingesnius visuomeninius uždavinius, su kuriais susiduria kiekvienas. Tarp jų – klimato kaita, biologinės įvairovės apsauga, švari energija, visuomenės sveikata, skaitmenizacija ir automatizacija, dirbtinis intelektas, robotika ir duomenų analizė.

Šiuo veiksmu bus siekiama skatinti inovacijas, kūrybiškumą ir dalyvavimą, taip pat socialinį verslumą įvairiose švietimo ir mokymo srityse, sektorių lygmeniu ar tarpsektoriniu ir tarpdisciplininiu lygmeniu.

Perspektyviniai projektai – didelio masto projektai, kuriais siekiama nustatyti, kurti, testuoti ir (arba) įvertinti novatoriškus (politikos) metodus, turinčius potencialo būti integruotiems ir taip pagerinti švietimo ir mokymo sistemas. Pagal šiuos projektus bus remiamos perspektyvinės ir svarbiausius Europos prioritetus atitinkančios idėjos, kurias būtų galima plačiai diegti, taip gerinant švietimo, mokymo ir jaunimo sistemas, ir kurios galėtų padaryti esminį novatorišką metodikos ir praktikos poveikį visų rūšių mokymuisi ir aktyviam dalyvavimui Europos socialinėje sanglaudoje.

Informacinės sesijos programą rasite čia.