Gebėjimų stiprinimo profesinio mokymo srityje projektai yra tarptautinio bendradarbiavimo projektai, grindžiami daugiašale profesinio mokymo srityje veikiančių organizacijų iš Programos šalių ar trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, partneryste. Jais siekiama prisidėti prie trečiųjų valstybių profesinio mokymo aktualumo bei prieinamumo.

Paraiškas dalyvauti gebėjimų stiprinimo projektuose profesinio mokymo srityje gali teikti bet kuri viešoji ir privati organizacija, veikianti profesinio mokymo srityje ir teisėtai įsteigta ES valstybėje narėje arba reikalavimus atitinkančioje trečiojoje šalyje, asocijuotoje su Programa (Šiaurės Makedonijoje, Serbijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Turkijoje).

Su programa „Erasmus+“ nesusijusios trečiųjų šalių organizacijos gali būti paraiškos partneriais.

Paraiškų teikimo terminas yra 2022 m. kovo 31 d. 16.00 Lietuvos laiku.

Žemiau dalinamės Europos švietimo ir kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) parengtomis gairėmis dėl partnerių pasirinkimo gebėjimų stiprinimo projektams profesinio mokymo srityje. Gairės (PDF formatu) pateikiamos anglų kalba.

Taip pat kviečiame peržiūrėti 2021 m. gruodžio 8 d. vykusios virtualios informacinės sesijos apie gebėjimų stiprinimo projektų profesinio mokymo srityje vaizdo įrašą (anglų kalba) bei pranešimus (anglų ir prancūzų kalba).