2022 m. lapkričio 23 d. Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti „Erasmus+“ paraiškas 2023 metais. Numatytas metinis programos biudžetas – 4,2 milijardo eurų. Didinama pagal ją teikiama parama įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir dalyvavimui demokratiniame gyvenime, žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Programos „Erasmus+“ ryškiausias elementas – mobilumas, tad kitais metais pagal ją ir toliau bus padedama moksleiviams, aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigose besimokantiems asmenims, suaugusiems besimokantiems asmenims, neformaliojo mokymosi programose dalyvaujančiam jaunimui, pedagogams ir kitiems darbuotojams vykti į kitas šalis ir įgyti europinės švietimo ir mokymo patirties. Nuo 2023 m. į programą įtraukiamas naujas veiksmas, pagal kurį bus remiamas sporto trenerių dalyvavimas mobilumo projektuose. Taip vietos mėgėjiško sporto organizacijoms ir jų darbuotojams sudaromos sąlygos tiesiogiai naudotis visos Europos bendradarbiavimo ir mokymosi galimybėmis.

„Visi džiaugiamės, kad programa „Erasmus+“ toliau plečiasi ir kad joje kasmet dalyvauja vis daugiau besimokančių asmenų ir darbuotojų. Tikimės, kad 2023 m. mobilumas Europos Sąjungoje ir už jos ribų vėl taps toks, koks buvo iki pandemijos. Pirmą kartą programos istorijoje bus remiamas sporto trenerių ir sporto darbuotojų mobilumas, tai žingsnis aktyvesnės Europos link“, – sakė už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas pirmininko pavaduotojas Margaritis Schinas.

Programa padės įveikti uždavinius, kuriuos, tikėtina, teks spręsti 2023 m., – pagal ją bus teikiama prasminga parama nuo karo Ukrainoje bėgantiems besimokantiems asmenims ir švietimo darbuotojams, bus toliau siekiama daryti programą įtraukesnę ir imamasi veiksmų remiantis Europos jaunimo metų patirtimi.

Visoje „Erasmus+“ programoje daugiausia dėmesio skiriama keturiems pagrindiniams prioritetams, tarp kurių yra įtrauktis ir įvairovė. Šio prioriteto centre – mažiau galimybių turinčios organizacijos ir dalyviai. Todėl programa ir toliau remia dalyvių įtraukimo mechanizmus ir skiriamus išteklius, kad pašalintų visas kliūtis jų dalyvavimui.

„Programa „Erasmus+“ turi senas tradicijas skatinti visų šalių ir visų visuomenės sluoksnių žmonių tarpusavio supratimą ir solidarumą. Ja yra ir toliau bus skatinama įtrauktis, joje dalyvauja ir toliau dalyvaus mažiau galimybių turintys dalyviai. Paskelbus naują kvietimą teikti paraiškas, ypač didžiuojuosi tuo, kad suteiksime naujos reguliarios veiklos galimybių besimokantiems asmenims, švietimo darbuotojams, institucijoms ir organizacijoms, nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje,“ – teigė už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel.

Be to, 2023 m., vykdant su Europos jaunimo metais susijusią tolesnę veiklą, programa toliau bus užtikrinama, kad jaunimo balsas būtų girdimas Europos Sąjungoje ir už jos ribų, visų pirma finansuojant pagal programą „Erasmus+“ daugiau jaunimo veiklos. Programa ne tik remia projektus iš visų formaliojo ir neformaliojo švietimo sektorių, kuriais siekiama remti žaliąją pertvarką, tačiau siekia anglies dvideginio neutralumo skatindama darnųjį transportą ir aplinkos atžvilgiu atsakingesnį elgesį.

Be to, pagal programą bus toliau remiamas jaunimo aspektas esamose iniciatyvose ir politikoje. Pagal 2023 m. programos „Erasmus+“ kvietimą teikti paraiškas vykdomais projektais ir veikla taip pat bus toliau padedama vykdyti ES įsipareigojimą dėl kvalifikacijos tobulinimo ir persikvalifikavimo ir taip svariai prisidedama prie pasiūlymo paskelbti 2023-uosius Europos įgūdžių metais.

Kontekstas

Prieš 35 metus sukurta „Erasmus+“ yra viena ryškiausių ES programų ir iki šiol joje dalyvavo beveik 13 mln. dalyvių. Bendras programos „Erasmus+“ biudžetas 2021–2027 m. sudaro 26,2 mlrd. EUR ir apie 2,2 mlrd. EUR iš ES išorės priemonių, todėl programa skirta paremti dar daugiau dalyvių ir idėjų Europoje ir už jos ribų.

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Erasmus+ kvietimą 2023 m., kai buvo patvirtinta 2023 m. darbo programa.

Daugiau informacijos