Europos Komisija paskelbė atnaujintą programos „Erasmus+“ vadovą ir papildomą kvietimą teikti paraiškas. Šiuo kvietimu visoms dalyvaujančioms šalims bendrai bus skiriama 200 mln. eurų. Lietuvos institucijų koordinuojamiems švietimo ir mokymo sektoriaus projektams numatyta 2,3 milijono eurų: 494 062 EUR pasirengimo skaitmeniniam švietimui projektams bendrojo ugdymo srityje, 423 482 EUR kūrybinėms strateginėms partnerystėms bendrojo ugdymo srityje, 498 751 EUR pasirengimo skaitmeniniam švietimui projektams aukštojo mokslo srityje, 424 101 EUR pasirengimo skaitmeniniam švietimui projektams profesinio mokymo srityje ir 502 351 EUR kūrybinėms strateginėms partnerystėms suaugusiųjų švietimo srityje.

Paraiškų teikimo terminas – iki 2020 m. spalio 29 d. 13 val. Lietuvos laiku. Paraiškų formos paskelbtos čia: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/.

Atkreipkite dėmesį, kad tiek Pasirengimo skaitmeniniam švietimui strateginių partnerysčių (KA226), tiek Kūrybinių partnerysčių (KA227) paraiškos yra atskiros kiekvienam sektoriui.

Papildomu kvietimu finansavimas bus skiriamas dviejų  tipų strateginėms partnerystėms:

  • Pasirengimo skaitmeniniam švietimui (angl. „Partnerships for Digital Education Readiness“). Kviečiamos dalyvauti  bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sričių organizacijos.
  • Kūrybinėms partnerystėms (angl. „Partnerships for Creativity“). Kviečiamos dalyvauti   bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo sričių organizacijos.

Pirmojo tipo strateginių partnerysčių  siekis – pritaikyti švietimo ir mokymo sistemas prie dabartinės situacijos poreikių taikyti nuotolinį mokymą, suteikti galimybių mokytojams/dėstytojams plėtoti skaitmeninio raštingumo įgūdžius, užtikrinti įtrauktį nuotolinio mokymo metu, kurti ir įgalinti naudotis aukštos kokybės skaitmeniniu turiniu bei novatoriškomis priemonėmis.

Antrojo tipo strateginių partnerysčių siekis – paskatinti bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, kūrybos ir kultūros sektorių bei neformaliojo švietimo jaunimo organizacijas veikti drauge, plėtojant įvairaus amžiaus žmonių grupių kompetencijas, reikalingas kūrybiškiems ir novatoriškiems sprendimams, siekiant suvaldyti nūdienos iššūkius ir rizikas, ir tokiu būdu prisidėti prie švietimo ir kultūros sektorių spartesnio atsigavimo.

Dotacijai gauti bus svarstomi projektai, atitinkantys bent vieną iš šių 2 prioritetų:

  1. Novatoriškos praktikos skaitmeniniame amžiuje.
  2. Įgūdžių tobulinimas ir integracija per kūrybiškumą ir menus.

Išsami informacija apie kvietimą – atnaujintame programos vadove ir programos vadovo priede.

Informaciniai renginiai:

Informaciją apie planuojamus su šiuo kvietimu susijusius renginius galite rasti skiltyje Informaciniai renginiai, išsamesnę informaciją – skiltyje Renginiai.

Kilus klausimų, prašome kreiptis šiais kontaktais: