ECHE stebėsenos vadovas sukurtas siekiant padėti „Erasmus+“ nacionalinėms agentūroms organizuoti ir struktūrizuoti ECHE stebėseną ir rekomendacijas aukštojo mokslo institucijoms. Europos Komisija šį vadovą parengė kartu su darbo grupe, sudaryta iš „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų, aukštojo mokslo institucijų ir studentų atstovų ekspertų.

Buvo siekiama pateikti pagrįstas, aiškias, sąžiningas, praktiškas ir naudingas gaires, kurios padėtų didinti kompetenciją organizuojant „Erasmus+“ mobilumo ir bendradarbiavimo projektus. Šį vadovą reikėtų skaityti kartu su 2015 m. ECTS naudotojų vadovo rekomendacijomis ir ECHE gairėmis.

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartijoje (ECHE) pateikiama bendra kokybės sistema, kurią aukštojo mokslo institucija  gali taikyti europinėms ir tarptautinio bendradarbiavimo veikloms, vykdomoms per programą „Erasmus+“.

ECHE akreditacijos suteikimas yra būtina sąlyga visoms aukštojo mokslo institucijoms iš ES valstybių narių arba Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių, norinčioms vykdyti mobilumo ir bendradarbiavimo projektus.