Siekiant remti tolesnę Europos universitetų tinklų iniciatyvos plėtrą, paskelbtas naujas „Erasmus+“ kvietimas teikti paraiškas. Kvietimo biudžetas – 272 mln. eurų.
Europos universitetų tinklų iniciatyva remia sisteminį, struktūrinį ir tvarų tarptautinį įvairių aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą visoje Europoje, apimantį įvairius universiteto misijos aspektus: studijas, mokslinius tyrimus, inovacijas ir paslaugas visuomenei.


Kvietimo struktūra
Kviečiama teikti paraiškas 2 temoms:
1 tema: ankstesnio tarpvalstybinio institucinio bendradarbiavimo intensyvinimas
Pagal šią kvietimo temą bus remiami jau egzistuojantys tarptautinio bendradarbiavimo tinklai, įskaitant, bet neapsiribojant, jau veikiančiais Europos universitetų aljansais, atrinktais s 2019 m. kvietimo metais. Šios temos tikslas yra remti iki šiol pasiteisinusį tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir toliau jį gilinti, intensyvinti ir plėsti, siekiant ilgalaikės Europos universitetų vizijos. Naujos aukštojo mokslo institucijos turi galimybę prisijungti prie šių esamų aljansų kaip visavertės partnerės.


2 tema: naujo tarptautinio institucinio bendradarbiavimo vystymas
Šia kvietimo tema bus remiami nauji Europos universitetų aljansai.


Paraiškų teikimo terminas 2022 m. kovo 22 d.


Informacinė sesija, kurioje bus galima užduoti rūpimus klausimus, vyks 2021 m. gruodžio 14 d. Sekite informaciją.


Daugiau informacijos čia: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/2022-erasmus-european-universities-call