Siekiant remti tolesnę Europos universitetų tinklų iniciatyvos plėtrą, paskelbtas naujas „Erasmus+“ kvietimas teikti paraiškas. 2023 m. kvietimo biudžetas rekordinis – 384 mln. eurų (2022 m. buvo – 272 mln. eurų).

Europos universitetų tinklų iniciatyva remia sisteminį, struktūrinį ir tvarų tarptautinį įvairių aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą visoje Europoje, apimantį įvairius universiteto misijos aspektus: studijas, mokslinius tyrimus, inovacijas ir paslaugas visuomenei.

Kvietimo struktūra

Kviečiama teikti paraiškas 2 temoms:

1 tema: ankstesnio tarpvalstybinio institucinio bendradarbiavimo intensyvinimas

Pagal šią kvietimo temą bus remiami jau egzistuojantys tarptautinio bendradarbiavimo tinklai, įskaitant, bet neapsiribojant, jau veikiančiais Europos universitetų aljansais, atrinktais 2020 m. kvietimo metais. Šios temos tikslas yra remti iki šiol pasiteisinusį tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir toliau jį gilinti, intensyvinti ir plėsti, siekiant ilgalaikės Europos universitetų vizijos. Naujos aukštojo mokslo institucijos turi galimybę prisijungti prie šių esamų aljansų kaip visavertės partnerės.

2 tema: naujo tarptautinio institucinio bendradarbiavimo vystymas

Šia kvietimo tema bus remiami nauji Europos universitetų aljansai.

Paraiškų teikimo terminas 2023 m. sausio 31 d.

Informacinė sesija, kurioje bus galima užduoti rūpimus klausimus, vyks 2022 m. lapkričio 15 d. Sekite informaciją.

Daugiau informacijos čia.