Bendrojo ugdymo bei profesinio mokymo mokykloms ir mokytojams skirtas veiksmas – „Jean Monnet“ mokymosi ES iniciatyvos.

Kiekviena mokykla gali teikti paraiškas finansavimui gauti, kad galėtų į savo pamokas įtraukti turinį apie Europos Sąjungą. Mokymosi apie ES iniciatyvomis bus remiamos bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos, kad jie galėtų teikti ES dalykų turinį (įskaitant tokias temas kaip demokratija, ES istorija, ES veikimas, kultūrų įvairovė). Veikla turėtų būti vykdoma mokslo metais, į ją galima įtraukti projektų savaites, pažintinius vizitus ir kitą patyriminius užsiėmimus.

Paraišką galima teikti iki vasario 14 d. 17:00 val. (Briuselio laiku).

Didžiausia ES dotacija vienam projektui yra 30 000 eur.

Daugiau informacijos apie paraiškos teikimą čia: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt/programme-guide/part-b/jean-monnet-actions/education-training/learning-eu

Mokytojų mokymo institucijoms skirtas veiksmas – „Jean Monnet“ mokytojų mokymas

Kas gali teikti paraiškas?

  • Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, teikiančios mokytojų rengimo paslaugas
  • Mokytojų rengimo įstaigos / agentūros

Programos „Erasmus+“ šalyse įsikūrusios įstaigos turi turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE).

Trukmė: 3 metai.

Maksimali skiriama dotacija gali būti 300 000 eurų.

Paraišką galima teikti iki 2024 m. vasario 1 d. 17:00 val. (Briuselio laiku).

Daugiau informacijos apie paraiškos teikimą: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt/opportunities/opportunities-for-organisations/jean-monnet-actions/teacher-training

Reikia įkvėpimo?

Peržiūrėkite knygelę „Mokantis ES mokykloje“, kurioje pateikiami mokytojų ir mokinių atsiliepimai (visomis ES kalbomis). Be to, ankstesnių „Jean Monnet“ projektų santraukas galite rasti čia.

Paskaitykite vieno projekto santrauką:

„Projektas „EUducation Matters“ išplečia dabartinę ES ambasadorių koncepciją mūsų anglų kalbos skyriuje, įtraukiant dar 7 dalykus: anglų kalbą, geografiją ir istoriją, pasaulio pažinimą, technologijas, ekonomiką, muziką ir etiką. ES klausimų įtraukimas į šių dalykų mokymą bus naudingas tiek studentams, nes suteiks kontekstą jų pamokoms, tiek visai Europos bendruomenei, nes padidės supratimas apie demokratijos ir pačios Europos vertę. Projektas apima papildomų mokytojų mokymą Europos klausimais, mokymo programų pritaikymą įtraukiant Europos bendruomenės elementus, tarpdalykinius projektus ir sklaidą kitose Europos mokyklose tiek vietos, tiek tarptautiniu mastu.“

Įsitraukite į „Jean Monnet“ veiklas mokykloms, kad įgalintumėte savo mokinius ir padėtumėte ugdyti aktyvius, ES išmanančius ateities piliečius.

Daugiau informacijos: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/jean-monnet-actions/education-training/learning-eu