Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ veikloms 2020 m. Kviečiame susipažinti su paraiškų teikimo terminais bei programos vadovu, kuriame yra aprašytos dalyvavimo taisyklės.

Išsamios 2020 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti programos „Erasmus+“ vadove.

Su oficialaus kvietimo tekstu galite susipažinti čia.

2020 m. kvietimas teikti paraiškas programai „Erasmus+“

Teikti paraiškas dėl finansavimo 2020 m. pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Kartu su kvietimu Komisija paskelbė programos „Erasmus+“ vadovą visomis oficialiosiomis ES kalbomis, kuriame pateikiama išsami informacija apie visas programos „Erasmus+“ teikiamas galimybes besimokantiesiems asmenims, darbuotojams, stažuotojams ir mokytojams 2020 m.

Kviečiame susipažinti su paraiškų teikimo terminais bei programos vadovu, kuriame yra aprašytos dalyvavimo taisyklės.