Europos Komisija (toliau – EK) paskelbė kvietimą teikti paraiškas programos „Erasmus+“ veikloms 2015 m. Kviečiame susipažinti su paraiškų teikimo terminais bei programos vadovu, kuriame yra aprašytos dalyvavimo taisyklės.

Kvietimas teikti paraiškas (lietuvių ir anglų k.). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad galutinis paraiškų pateikimo terminas antro pagrindinio veiksmo (KA2) Strateginių partnerysčių projektams švietimo ir mokymo srityje yra 2015 m. kovo 31 d

„Erasmus+“ programos vadove pateikiama informacija apie:

 • Programos prioritetus;
 • Tinkamas finansuoti veiklas;
 • Finansavimo galimybes skirtingai veiklai;
 • Reikalavimus dalyviams.

Atnaujintą programos vadovą anglų kalba bei paraiškų teikimo terminus 2015 metams rasite čia.

Kaip pateikti paraišką?

Būtina atlikti šiuos žingsnius:

 • Užregistruoti organizaciją Unique Registration Facility (URF) sistemoje (žr. toliau). Sistemoje reikia registruotis tik tuo atveju, jeigu nesiregistravote 2014 m. paraiškų teikimui. Užsiregistravus, organizacijai bus suteiktas unikalus 9 skaitmenų PIC kodas, kuris bus reikalingas pildant informaciją  „Erasmus+“ programos projektų paraiškose. Dalyvių portalą galima pasiekti paspaudus šią nuorodą. Registracijos metu reikės pateikti organizacijos kontaktinę informaciją, įkelti užpildytą ir skenuotą vieną iš juridinio statuso formų atsižvelgiant į Jūsų organizacijos statusą „Privatusis juridinis asmuo” arba „Viešosios teisės subjektas“ bei pasirinktoje formoje nurodytus dokumentus. Pasikeitus organizacijos kontaktinei informacijai, duomenis bus galima atnaujinti. Prieš pasirašant dotacijos sutartį papildomai reikės pateikti finansinių duomenų formą.
 • Susipažinti su Erasmus+ programos strateginiais prioritetais, kurie nurodyti „Erasmus+“ programos vadove. Atsižvelgiant į situacijos analizę, organizacijos poreikius, išgryninti projekto idėją.
 • Rasti projekto partnerius. Jei neturite partnerių, jų galite ieškoti įvairiose duomenų bazėse, pvz.: www.smpf.lt/lt/partnerswww.europeansharedtreasure.eu; www.adam-europe.eu; www.etwinning.lt ir pan.
 • Užpildyti paraiškos formą. Paraiškų formos šiuo metu dar nepaskelbtos. Atnaujinsime informaciją, kai tik Europos Komisija paskelbs paraiškų formas.
 • Patikrinti paraiškos atitikimą programos atrankos, vertinimo ir dotacijos teikimo kriterijams.
 • Patikrinti paraiškos atitikimą finansinėms nuostatoms (Erasmus+ programos vadovo 236 psl.).
 • Laiku pateikti paraišką (žr. terminus lentelėse).

Organizacijos registracija dalyvių portale.

Daugiau informacijos galite rasti EK tinklapyje.