Europos Komisija paskelbė 2020 m. kvietimą teikti paraiškas „Erasmus“ akreditacijai gauti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse. Paraiškos teikiamos iki 2020 m. spalio 29 d. 13 val. Lietuvos laiku. 

Kas yra „Erasmus“ akreditacija?

Nuo 2021 m. prasideda naujas programos „Erasmus+“ etapas, kuriame bus dar labiau remiamas tarptautinis besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumas. Todėl siekiama pereiti nuo kasmetinio konkursinio finansavimo prie dalyvavimo visą programos laikotarpį. Tokia galimybė bus suteikta bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo institucijoms, turinčioms ilgalaikę organizacijos plėtros pasitelkiant mobilumus viziją, gebančioms organizuoti mobilumo projektus pagal „Erasmus“ kokybės standartą. „Erasmus“ akreditacijos suteikimas patvirtins, kad institucija yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginės plėtros dalis. Akredituotos „Erasmus“ institucijos galės paprasčiau pasinaudoti finansavimo pagal būsimos 2021–2027 m. programos 1 pagrindinio veiksmo galimybėmis.

Paraiškas galima teikti „Erasmus“ institucinei akreditacijai arba „Erasmus“ mobilumo konsorciumo koordinatoriaus akreditacijai. Ankstesnės patirties pagal programą „Erasmus+“ (2014–2020 m.) nereikalaujama. Akreditacija suteikiama 2021–2027 m. laikotarpiui.

Institucijos, šiuo metu turinčios galiojančią „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartiją, gali teikti paraiškas pagal supaprastintą procedūrą, skirtą profesinio mokymo mobilumo chartijos turėtojams. Pagal šio kvietimo nuostatas dabartiniams Profesinio mokymo mobilumo chartijos turėtojams taip pat gali būti suteiktas kokybės ženklas už ankstesnį indėlį užtikrinant mobilumo projektų kokybę.

Paraiškų teikimo tvarka

Elektroninės paraiškų formos paskelbtos čia (būtina turėti „EU Login“ paskyrą – jei jos neturite, paskyrą galite susikurti).

Paraiškas prašome pildyti lietuvių kalba.

Dokumentai

Institucijos, galinčios teikti paraiškas kvietimui

Vadovaudamasi konkurso reikalavimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino institucijų, galinčių dalyvauti „Erasmus“ akreditacijų kvietime bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse, tipus nacionaliniu lygiu. 

Bendrojo ugdymo srityje:

1 SĄLYGA: Mokyklos, teikiančios ikimokyklinį, pradinį ar vidurinį išsilavinimą

 1. Teikiančios ugdymą pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 2. Teikiančios ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
 3. Teikiančios ugdymą pagal pradinio ugdymo programą;
 4. Teikiančios ugdymą pagal pagrindinio ugdymo programą;
 5. Teikiančios ugdymą pagal vidurinio ugdymo programą;
 6. Teikiančios profesinį mokymą ir vidurinį ugdymą pagal vidurinio ugdymo programą.

2 SĄLYGA: Vietos ir regionų valdžios institucijos, koordinavimo įstaigos ir kitos organizacijos

 1. Miestų ar rajonų savivaldybių švietimo padaliniai.

Profesinio mokymo srityje:

1 SĄLYGA: Įstaigos, teikiančios pirminį ar tęstinį profesinį mokymą

 1. Teikiančios mokymą pagal formaliojo pirminio profesinio mokymo programas;
 2. Teikiančios mokymą pagal formaliojo tęstinio profesinio mokymo programas.

2  SĄLYGA: Vietos ir regionų valdžios institucijos, koordinavimo įstaigos ir kitos organizacijos, veikiančios profesinio mokymo srityje

 1. Pelno nesiekiančios organizacijos, kurių įstatuose nurodyta mokymo veikla, apimanti profesinį mokymą (pvz., profesinio mokymo įstaigų asociacija bei kitos).

Suaugusiųjų švietimo srityje:

1 SĄLYGA: Įstaigos, teikiančios formalųjį ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą*

 1. Teikiančios formalųjį suaugusiųjų švietimą, kaip suaugusiųjų bendrojo ugdymo mokyklos (mokymo centrai) arba bendrojo ugdymo mokyklos, turinčios suaugusiųjų klases;
 2. Pelno  nesiekiančios įstaigos, teikiančios neformalųjį suaugusiųjų švietimą, kurių įstatuose nurodyta mokymo veikla, apimanti suaugusiųjų švietimą**. Tokios įstaigos gali būti: suaugusiųjų mokymo centrai, trečiojo amžiaus universitetai, universalieji daugiafunkciniai centrai, bibliotekos, muziejai ir pan.

2 SĄLYGA: Vietos ir regionų valdžios institucijos, koordinavimo įstaigos ir kitos organizacijos, veikiančios suaugusiųjų švietimo srityje

 1. Miestų ar rajonų savivaldybių švietimo padaliniai, rajonų švietimo centrai veikiantys suaugusiųjų švietimo srityje.
 2. Pelno nesiekiančios koordinavimo įstaigos, kurių įstatuose nurodyta mokymo veikla, apimanti suaugusiųjų švietimą**, tokios, kaip suaugusiųjų švietimo asociacija bei kitos.

*Įstaigos, teikiančios profesinį mokymą suaugusiems besimokantiesiems, paprastai laikomos profesinio mokymo, o ne suaugusiųjų švietimo teikėjais. Profesinio mokymo įstaigos, vykdančios tęstinį profesinį mokymą suaugusiesiems, paraiškas teikia profesinio mokymo srities kvietimui.

**Veikla Nr. 85.5, vadovaujantis ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi.

Planuojamų suteikti akreditacijų skaičius 2020 m. kvietime:

 1. bendrojo ugdymo srityje – iki 50 akreditacijų;
 2. suaugusiųjų švietimo srityje – iki 10 akreditacijų;
 3. profesinio mokymo srityje apribojimų netaikoma.

Konsultacijos

Švietimo mainų paramos fondas organizuos mokymus ir konsultacijas dėl akreditacijos paraiškų teikimo visą kvietimo galiojimo laikotarpį. Daugiau informacijos čia.  

Kilus klausimų, prašome kreiptis: