Informuojame, kad paskelbtas kvietimas teikti paraiškas suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų tinklų ir partnerysčių projektams. Jis yra platesnio kvietimo EACEA/34/2019 Lot 2 dalis.

Kvietimas skirtas projektams, kurie:

  1. Padės plėtoti naujus nacionalinius arba regioninius tinklus suaugusiųjų švietimo teikėjams; arba
  2. Teiks gebėjimų stiprinimo paramą egzistuojantiems nacionaliniams arba regioniniams suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų tinklams; arba
  3. Stiprins egzistuojančius tarptautinius suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų tinklus.

Šie projektai turėtų padėti stiprinti suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų gebėjimus įgyvendinti Europos politiką suaugusiųjų švietimo srityje nacionaliniu ir regioniniu lygiu.

Projektai turėtų skatinti europinį bendradarbiavimą tarp skirtingų paslaugų teikėjų (ar susijusių suinteresuotųjų šalių):

  1. Konkrečiomis suaugusiųjų švietimo temomis arba
  2. Konkrečiais inovatyviais pedagoginiais požiūriais suaugusiųjų švietimo srityje, arba
  3. Konkrečiomis suaugusiųjų švietimo besimokančiųjų grupėmis, arba
  4. Konkrečiomis organizacijų valdymo temomis, arba
  5. Konkrečiais suaugusiųjų švietimo modeliais, arba
  6. Suaugusiųjų švietimo tema apskritai.

Paraiškų teikimo terminas – 2020 m. vasario 25 d.

Daugiau informacijos kvietimo puslapyje.