Švietimo mainų paramos fondas parengė leidinį apie programos galimybes, kuris parengtas lengvai suprantama kalba. Dviejų dalių leidinyje pristatomos programos galimybės ir gerosios praktikos pavyzdžiai: „Programoje „Erasmus+“ gali dalyvauti visi“ ir „Kaip programa „Erasmus+“ padėjo dalyviams Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje“. Leidinys parengtas naudojant lengvai suprantamos kalbos 2 lygį.

Kuo pasižymi lengvai suprantamos kalbos 2 lygis?

Antrojo lygio tekstai yra neilgi, jie perteikia svarbiausią informaciją tam tikra tema. Nauja ir detalesnė informacija tekste įvedama palaipsniui, tik tada, kai ši informacija būtina. Šio lygio tekstų turinys ir kalba taip pat yra itin supaprastinti. Antrojo lygio sakiniai
yra pakankamai trumpi (sakinį sudaro vidutiniškai 7 žodžiai). Mintys dėstomos labai aiškiai ir nuosekliai, jos iliustruojamos pavyzdžiais iš kasdieninio gyvenimo. Pagrindinė informacija ar sudėtingesnės mintys iliustruojamos paveikslėliais.

Kam skirti tekstai lengvai suprantama kalba?

Antrojo lygio tekstai yra skirti žmonėms, patiriantiems kognityvinių iššūkių (pavyzdžiui, žmonėms su lengvesne intelekto negalia). Taip pat šie tekstai gali būti naudingi asmenims, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji, tačiau jie jau įgijo šios kalbos
pagrindus.
Remiantis Bendrųjų Europos kalbų metmenų sistema, antrasis tekstų lengvai suprantamos kalbos lygis maždaug atitinka A2 lygį.