Švietimo tinklas „Eurydice“, teikiantis įvairią informaciją apie 37 šalių nacionalines švietimo sistemas ir jų veikimo ypatumus, paskelbė naują leidinį, skirtą mobilumo rezultatų aukštojo mokslo srityje apžvalgai.

Tarptautinio mobilumo patirtis yra didelis postūmis daugelio jaunų žmonių gyvenime. Tačiau, nepaisant papildomos vertės, kurią suteikia mobilumas, ir didėjančių turimų galimybių, kelią į laisvą studentų, mokslininkų ir stažuotojų mobilumą vis dar užkerta daugybė kliūčių. Todėl mobilumo rezultatų suvestinės tikslas – stebėti Europos šalių pažangą skatinant mokymosi mobilumą ir šalinant iškylančias kliūtis.

Šiame leidinyje pateikiama atnaujinta informacija apie šešis rezultatų suvestinės rodiklius šiose srityse: informavimas ir orientavimas, užsienio kalbų mokymas(is), stipendijų ir paskolų perkeliamumas, parama mažiau galimybių turintiems studentams, mokymosi rezultatų pripažinimas taikant Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą (ECTS) ir kvalifikacijų pripažinimas. Rodikliai taip pat pateikiami Mobilumo rezultatų suvestinės svetainėje.

Leidinys remiasi „Eurydice“ tinklo surinktais kokybiniais duomenimis, apimančiais aukščiausio lygio politiką ir priemones (daugiausia aukštojo mokslo srityje). Ataskaitos ataskaitiniai metai yra 2022–2023 mokslo metai. Apžvelgta situacija visose ES valstybėse narėse, taip pat Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Šveicarijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijoje, Norvegijoje, Serbijoje ir Turkijoje.

Daugiau informacijos apie Europos švietimo sistemas ir švietimo srities leidinius galite rasti „Eurydice“ interneto svetainėje.