Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondo direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijos siūlymais, patvirtino  2016 m. „Erasmus+“ aukštojo mokslo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais) kvietimo teikti paraiškas rezultatus:

  1.  2016 m. „Erasmus+“ programos aukštojo mokslo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo – aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse finansuotų projektų sąrašą. Iš viso 2016 metais finansuoti 42 projektai, kuriuos pateikė 41 Lietuvos aukštoji mokykla, turinti „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją, ir 1 akredituotas mobilumo konsorciumas. Lėšų paskirstymo metodiką galite rasti čia.
  2. 2016 m. „Erasmus+“ programos aukštojo mokslo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo – aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo tarp Programos šalių ir šalių Partnerių finansuotų ir nefinansuotų projektų sąrašus. Iš viso 2016 metais finansuoti 27 projektai, kuriuos pateikė Lietuvos aukštosios mokyklos, turinčios „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (iš 30 pateikusių paraiškas).

Visos konkurse dalyvavusios institucijos, taip pat ir nefinansuotų paraiškų teikėjai apie galutinį sprendimą bus informuotos individualiai oficialiu raštu.

Švietimo mainų paramos fondas planuoja organizuoti seminarą 2016 m. programos „Erasmus+“ aukštojo mokslo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo projektų dotacijų gavėjams. Seminaro metu bus aptarti svarbiausi mobilumo projektų administravimo bei finansų valdymo klausimai. Preliminari seminaro data – 2016 m. birželio 21 d., vieta – Klaipėda. Registracija į seminarą bus paskelbta 2016 m. birželio pradžioje.

Kilus klausimų, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais: tel. (8 5) 26 10 592, el. paštas erasmus@smpf.lt