Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondo direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijos siūlymais, 2020-05-18 d. įsakymu Nr. VE-84 patvirtino 2020 m. programos „Erasmus+“ aukštojo mokslo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais) kvietimo teikti paraiškas rezultatus:

  • 2020 m. „Erasmus+“ aukštojo mokslo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo – aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse – finansuotų projektų sąrašą. Iš viso 2020 metais finansuoti 36 projektai, kuriuos pateikė 35 Lietuvos aukštosios mokyklos, turinčios „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją ir 1 akredituotas mobilumo konsorciumas. Lėšų paskirstymo metodiką galite rasti čia.

Informuojame, kad Fondui įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys bus pasirašomos elektroniniais parašais. Elektroninis parašas turi tokią pat juridinę galią kaip ir įprastas parašas. Daugiau informacijos apie elektroninį parašą rasite www.eparasas.lt. Išsamesnė informacija apie sutarčių pasirašymą dotacijų gavėjams bus atsiųsta elektroniniu paštu.

Fondo individualūs sprendimai, priimti vertinant „Erasmus+“ ir kitų Fondo administruojamų programų bei įgyvendinamų projektų veikloms pateiktas paraiškas, gali būti apeliuojami ir nagrinėjami pagal skelbiamą Apeliacijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Kilus klausimų, prašome kreiptis el. paštu erasmus@smpf.lt.