2022 m. programos „Erasmus+“ Europos universitetų kvietimas teikti paraiškas, kuriam skirtas 272 mln. eurų biudžetas, apėmė dvi sritis:

  • 1 tema – ankstesnio tarpvalstybinio institucinio bendradarbiavimo intensyvinimas,
  • 2 tema – naujo tarptautinio institucinio bendradarbiavimo vystymas.

Taip siekiama suteikti tvarų finansavimą tiek jau sukurtiems ir sėkmingai veikiantiems aljansams, tiek naujai kuriamiems aljansams.

Kvietimui pateiktos 52 paraiškos, iš kurių 21 pirmai temai ir 31 antrai temai. 49 paraiškos ekspertų įvertintos kaip tinkamos, 20 Europos universitetų aljansų atrinkti finansavimui:

  • Tvarus ir ilgalaikis finansavimas buvo suteiktas 16 esamų aljansų, kurie anksčiau vykdė glaudų institucinį tarptautinį bendradarbiavimą. Jie apima 16 iš 17 Europos universitetų, kurie pradėjo bendradarbiauti gavę finansavimą pagal „Erasmus+“ kvietimą 2019 metais. Pagal 2022 m. kvietimą finansuoti 16 aljansų išplėtė savo konsorciumus daugiau kaip 30 naujų aukštojo mokslo institucijų iš visos Europos (1 tema).
  • Finansuoti 4 nauji Europos universitetų aljansai, prie iniciatyvos prisijungė dar 36 aukštojo mokslo institucijos (2 tema).

Drauge su 2020 m. atrinktais 24 aljansais, „Erasmus+“ šiuo metu remia 44 Europos universitetų aljansus, kuriuose dalyvauja 340 aukštųjų mokyklų iš visų ES valstybių narių ir kelių „Erasmus+“ asocijuotųjų šalių – Islandijos, Norvegijos, Serbijos ir Turkijos.

Erasmus+ Europos universitetų kvietimas 2023 m.

2022 m. rugsėjį paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Europos universitetų iniciatyvai 2023 m. Šiam kvietimui skirtas bendras biudžetas – 402,2 milijonai eurų. Kvietimo temos – identiškos 2022 m. kvietimui. Paraiškas buvo galima teikti iki 2023 m. sausio 31 d., šiuo metu vyksta paraiškų kokybės vertinimas, rezultatų tikimasi 2023 m. birželį-liepą.

Kvietimų teikti paraiškas statistika rodo, kad aukštojo mokslo bendruomenė aktyviai dalyvauja ir toliau domisi Europos universitetų iniciatyva. Šiam kvietimui pateiktos 65 paraiškos, kuriose visateisiais partneriais dalyvavo apie 500 aukštojo mokslo institucijų: 26 paraiškos 1 temai, kuriose visateisiais partneriais dalyvavo 224 aukštojo mokslo institucijos, ir 39 paraiškos 2 temai, kuriose visateisiais partneriais dalyvavo 278 aukštojo mokslo institucijos.

Atsižvelgiant į Europos universitetų strategiją, siekiama iki 2024 m. vidurio padidinti pagal „Erasmus+“ remiamų aljansų skaičių nuo 44 iki 60.