Sektorių įgūdžių sąjungų projektai identifikuoja ar išryškina atsirandantį įgūdžių poreikį tam tikrame ekonominiame sektoriuje ir perkelia šiuos poreikius į profesinio mokymo planą, siekiant atliepti egzistuojantį poreikį. Be to, 2019 m. kvietime pirmąkart įtraukta parama Profesinio meistriškumo centrų platformų kūrimui (Lot 1). Ši iniciatyva remia inovatyvias veiklas, siekiant modernizuoti profesinį mokymą pasitelkiant tarptautinio bendradarbiavimo platformas, stiprų vietos ir regioninių partnerių įsitraukimą. Tai prisideda prie įgūdžių plėtros, atliepiant vietos poreikius ir paremiant vietos ar regioninį augimą ir inovacijų strategijas.

18 paraiškų buvo atrinkta iš 3 paramos sričių, iš viso ES parama siekia daugiau nei 35 milijonus eurų:

  • 1 sritis: profesinio meistriškumo centrai – 5 projektai.
  • 2 sritis: profesinio mokymo projektavimas ir pristatymas – 7 projektai.
  • 3 sritis: „projekto“ sektorinis požiūris – 6 projektai.

Penki pilotiniai projektai, kurie gaus finansavimą iš 1 srities šiemet, prisidės prie tolimesnės šios iniciatyvos plėtros jau būsimoje „Erasmus“ 2021–2027 m. programoje. Tai šie projektai:

  • „Digital innovation Hub for Cloud Based Services“, kuriam vadovauja Helsinkio verslo mokykla iš Suomijos,
  • „European Open Design School for Sustainable Regional Development“, kuriam vadovauja Fondazione Matera-Basilicata 2019 iš Italijos,
  • „Excellent advanced manufacturing 4.0“, kuriam vadovauja TKNIKA iš Ispanijos,
  • „Pilot Platform of Vocational Excellence Water“, kuriam vadovauja Freisland College iš Nyderlandų,
  • „Talentjourney – Platform for CDS VET Excellence“, kuriam vadovauja Solski center Nova Gorica iš Slovėnijos.

Visus rezultatus galite peržiūrėti čia: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/sector-skills-alliances-2019_e