Europos Komisija paskelbė „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso Įtraukties ir įvairovės strategijos įgyvendinimo gaires. Dokumentu siekiama stiprinti įtraukties ir įvairovės dimensiją programose.

Gaires sudaro:

  • Skirtinguose sektoriuose vartojami apibrėžimai, sąvokos, tikslinės grupės ir konkretūs su įtrauktimi susiję tikslai;
  • dalyviams ir organizacijoms skirtų priemonių,  užtikrinančių didesnį prieinamumą, aprašymai;
  • rekomendacijos nacionalinėms agentūroms, resursų centrams ir Europos švietimo ir kultūros vykdomajai agentūrai;
  • šaltiniai, kuriuose galima rasti įkvėpimo ir gerųjų „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso patirčių įtraukties ir įvairovės srityse.

Šios gairės parengtos glaudžiai bendradarbiaujant su „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso nacionalinėmis agentūromis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, siekiant programas priartinti prie mažiau galimybių turinčių asmenų ir su jais dirbančių organizacijų.