Europos Komisija paskelbė paraiškas, skirtas papildomam strateginių partnerysčių kvietimui. Paraiškos formas rasite čia: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/

Šiame kvietime Lietuvos institucijų koordinuojamiems švietimo ir mokymo sektoriaus projektams numatyta 2,3 milijono eurų: 494 062 EUR pasirengimo skaitmeniniam švietimui projektams bendrojo ugdymo srityje, 423 482 EUR kūrybinėms strateginėms partnerystėms bendrojo ugdymo srityje, 498 751 EUR pasirengimo skaitmeniniam švietimui projektams aukštojo mokslo srityje, 424 101 EUR pasirengimo skaitmeniniam švietimui projektams profesinio mokymo srityje ir 502 351 EUR kūrybinėms strateginėms partnerystėms suaugusiųjų švietimo srityje.

Atkreipkite dėmesį, kad tiek Pasirengimo skaitmeniniam švietimui strateginių partnerysčių (KA226), tiek Kūrybinių partnerysčių (KA227) paraiškos yra atskiros kiekvienam sektoriui.