Informuojame, kad jau paskelbtos programos „Erasmus+“ 2022 m. kvietimo teikti paraiškas mobilumo mokymosi tikslais (KA1) konkurso paraiškų formos:

 • Trumpalaikiams profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir šių įstaigų darbuotojų mobilumo projektams (KA122-VET)
 • Trumpalaikiams bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektams (KA122-SCH)
 • Trumpalaikiams suaugusiųjų švietimo srities besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektams (KA122-ADU)
 • Profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir šių įstaigų darbuotojų mobilumo akredituotiems projektams (KA121-VET)
 • Bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo akredituotiems projektams (KA121-SCH)
 • Suaugusiųjų švietimo srities besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo akredituotiems projektams (KA121-ADU)
 •  „Erasmus“ akreditacijai aukštojo mokslo mobilumo konsorciumams (KA130-HED)
 • Aukštojo mokslo studentų ir personalo mobilumo projektams (KA131-HED)
 • Aukštojo mokslo studentų ir personalo mobilumo projektams, remiamiems išorės politikos lėšomis (KA171-HED)
 • Jaunimo mobilumo projektams, turintiems akreditaciją (KA151-YOU)
 • Jaunų žmonių mobilumo projektams (KA152-YOU)
 • Jaunimo darbuotojų mobilumo projektams (KA153-YOU)
 • Jaunimo dalyvavimo veikloms (KA154-YOU)

2022 m. mobilumo projektų paraiškų formos paskelbtos: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Programos „Erasmus+“ 2022 m. kvietimo teikti paraiškas informaciją ir programos vadovą rasite čia.

Dėmesio! Organizacijos, pateikusios paraišką 2021 m. bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiojo švietimo akreditacijos konkursui apie rezultatus bus informuotos ne vėliau nei 2 savaitės iki 2022 m. mobilumo paraiškų konkurso termino (2022 m. vasario 23 d. 13 val. Lietuvos laiku) tam, kad spėtų laiku užpildyti reikiamą paraiškos formą.