Informuojame, kad jau paskelbtos „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerysčių (KA2) paraiškų formos:

  • Mažos apimties partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje (KA210-ADU)
  • Mažos apimties partnerystės bendrojo ugdymo srityje (KA210-SCH)
  • Mažos apimties partnerystės profesinio mokymo srityje (KA210-VET)
  • Mažos apimties partnerystės jaunimo srityje (KA210-YOU)
  • Bendradarbiavimo partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje (KA220-ADU)
  • Bendradarbiavimo partnerystės aukštojo mokslo srityje (KA220-HED)
  • Bendradarbiavimo partnerystės bendrojo ugdymo srityje (KA220-SCH)
  • Bendradarbiavimo partnerystės profesinio mokymo srityje (KA220-VET)
  • Bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityje (KA220-YOU)

2021 m. bendradarbiavimo partnerysčių paraiškų formos paskelbtos: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/