Informuojame, kad jau paskelbtos „Erasmus+“ mobilumo mokymosi tikslais (KA1) paraiškų formos:

 • Mobilumo projektai suaugusiųjų švietimo srityje turintiems akreditaciją (KA121-ADU)
 • Mobilumo projektai bendrojo ugdymo srityje turintiems akreditaciją (KA121-SCH)
 • Mobilumo projektai profesinio mokymo srityje turintiems akreditaciją (KA121-VET)
 • Trumpalaikiai mobilumo projektai suaugusiųjų švietimo srityje (KA122-ADU)
 • Trumpalaikiai mobilumo projektai bendrojo ugdymo srityje (KA122-SCH)
 • Trumpalaikiai mobilumo projektai profesinio mokymo srityje (KA122-VET)
 • „Erasmus“ akreditacija aukštojo mokslo mobilumo konsorciumams (KA130-HED)
 • Aukštojo mokslo studentų ir personalo mobilumas (KA131-HED)
 • Jaunimo mobilumo projektai turintiems akreditaciją (KA151-YOU)
 • Jaunų žmonių mobilumo projektai (KA152-YOU)
 • Jaunimo darbuotojų mobilumo projektai (KA153-YOU)
 • Jaunimo dalyvavimo veiklos (KA154-YOU)

2021 m. mobilumo projektų paraiškų formos paskelbtos: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/