Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) organizavo informacinę sesiją apie galimybes bendradarbiavimo partnerysčių projektams švietimo, mokymo ir jaunimo srityse Europos nevyriausybinėms organizacijoms (NVO).

Šio tipo partnerysčių projektai yra skirti NVO, kurios yra įsteigtos Europos Sąjungos valstybėse narėse (arba Programos asocijuotoje trečiojoje valstybėje). Europos NVO laikomos NVO, turinčios ryšius su nacionalinėmis organizacijomis ir (arba) padaliniais bent devyniose ES valstybėse narėse ar Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse

Teikti paraiškas šio tipo bendradarbiavimo partnerysčių projektams gali tos Europos NVO, kurios turi statutinį ryšį su Europos institucija (t. y. bendradarbiavimas neapsiriboja vien projektu) bei veikia švietimo, mokymo arba jaunimo srityje.

Šiai veiklai paraiškos teikiamos centralizuotai ir paraiškų teikimo terminas yra 2022 m. kovo 23 d. 18 val. Lietuvos laiku.

Informacinės dienos įrašą galite peržiūrėti čia.

Kylančius klausimus dėl Europos NVO bendradarbiavimo partnerysčių švietimo ir mokymo srityje galite užduoti el. paštu EACEA-EPLUS-EDU-ENGO@ec.europa.eu.

Kylančius klausimus dėl Europos NVO bendradarbiavimo partnerysčių jaunimo srityje galite užduoti el. paštu EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.