Švietimo mainų paramos fondas 2021 m. gruodžio 17 d. organizavo nuotolinę praktinę konferenciją „Kaip stiprinti įtrauktį projektuose? Praktiniai patarimai“, skirtą įtraukumo ir įvairovės didinimui tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.

Konferencijos tikslas – kuo plačiau pristatyti organizacijų, dirbančių su mažiau galimybių turinčiais asmenimis, patirtį ir padrąsinti kitas organizacijas aktyviau įtraukti individualių poreikių turinčius dalyvius į jų organizuojamas veiklas.

Konferencijos įrašas

Šios konferencijos metu pristatytas naujas leidinys, skirtas dirbantiems su mažiau galimybių turinčiais asmenimis: Praktinis vadovas „4Y: ypatingas vadovas ypatingiems žmonėms, ypatingoms idėjoms, ypatingai patirčiai“.

Kodėl šis vadovas svarbus su mažiau galimybių turinčiais asmenimis dirbantiems specialistams?

  • Kad mokytojai, dėstytojai ir kiti specialistai patikėtų ir pasitikėtų individualių sunkumų turinčiu besimokančiuoju.
  • Kad specialistai turėtų daugiau įrankių į mobilumo veiklas įtraukti tokius besimokančiuosius.
  • Kad aplinkiniai įvertintų jų stiprybes, pamatytų jų galimybes ir nebijotų jais pasitikėti. Pasitikėjimas įpareigoja.
  • Kad būtų įgyvendinti lygybės, tolerancijos ir įtraukumo principai.
  • Kad Europos Sąjungos programos būtų lanksčios ir prieinamos visiems.
  • Kad įvairūs ir individualūs besimokančiųjų poreikiai būtų atliepti.

Leidinys taip pat yra pritaikytas regos sutrikimų turintiems žmonėms.