„Erasmus+“ projektų veiklos – puikus būdas prasmingai praleisti vasarą (ir ne tik). Įvairios Europoje ir už jos ribų veikiančios organizacijos nuolat ieško dalyvių savo įgyvendinamiems projektams, ypač vasaros pradžioje. Tad nedelsk ir ieškok geriausios galimybės sau jau šiandien. Tačiau kaip įsitikinti, kad projekto organizatorius – patikimas, o renginio programa – kokybiška ir tavo vasaros laikas nebus iššvaistytas veltui? Kviečiame tave, jaunas žmogau ar su jaunimu dirbantis specialiste, mokytojau, renkantis projektą atsižvelgti į specialiai paruoštas rekomendacijas ir patarimus.

Įsitikinki, ar projektą tikrai finansuoja programa „Erasmus+“

Tą gali padaryti labai paprastai. Projekto organizatoriaus paprašyk projekto numerio arba pavadinimo ir įvesk jį į paieškos laukelį „Erasmus+“ projektų platformoje – joje matomi visi bet kurioje šalyje finansuoti „Erasmus+“ projektai. Taip galėsi pasitikrinti visą pagrindinę informaciją – apie ką yra projektas ir kokių šalių organizacijos jame bendradarbiauja. Jei vis tiek kyla klausimų ar neramu, gali susisiekti su projektą finansavusių „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų darbuotojais, kurie galės suteikti daugiau informacijos apie finansuotą projektą, jo vykdytojus, sąlygas.

Organizacijos reputacija

Jei susidomėjai galimybe dalyvauti „Erasmus+“ mobilumo projekte ar įsitraukti į bendradarbiavimo partnerysčių projektus, pasidomėk kvietimu pasidalinusia organizacija. Atlik išsamią paiešką internete, perskaityk atsiliepimus apie ją, kitus jos įgyvendintus projektus, kitą informaciją.

Dalyvavimas projekte – nemokamas

Jei projektą finansuoja „Erasmus+“, dalyvių apgyvendinimo, maitinimo ir kelionės išlaidos dengiamos programos lėšomis. Atrinkdama dalyvius į „Erasmus+“ projektą, organizacija privalo tiek tau, tiek visiems kitiems projekto dalyviams suteikti lygias teises ir taikyti vienodus atrankos kriterijus.

Projekto organizatoriai gali prašyti nedidelio dalyvių indėlio (iki 30–50 eurų, priklausomai nuo projekto masto) arba užstato, kuris grąžinamas po veiklos. Tokio indėlio gali būti prašoma siekiant užtikrinti jauno žmogaus dalyvavimą projekte, aiškiai pagrindžiant, kokioms veiklos padengti jis bus naudojamas. Kelionės bilietus į projekto veiklų vietą turėtų pirkti organizacija arba patys dalyviai tuo atveju, kai organizacija įsipareigoja dalyviams kompensuoti patirtas išlaidas iškart po veiklos, neperkeldama finansinės naštos ant dalyvių pečių.

Sudėtingesnę ekonominę situaciją patiriantys dalyviai turi teisę nemokėti dalyvio mokesčio, nes „Erasmus+“ garantuoja lygiavertį mažiau galimybių turinčių dalyvių įtraukimą, t. y. tų, kurių finansinė ar socialinė situacija prastesnė..

Projektas turi užtikrinti saugumą

 „Erasmus+“ projekto organizatoriai turi užtikrinti visų projekto dalyvių saugumą, o vykstančius į veiklas užsienyje apdrausti projekto lėšomis. Draudimas turi apimti kelionės draudimą (įskaitant bagažo sugadinimą ar praradimą), draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir sunkių ligų (įskaitant nuolatinį ar laikiną nedarbingumą), civilinės atsakomybės ir repatriacijos draudimą, kai projektai vykdomi kitoje šalyje.

Apgyvendinimas

Projektųdalyviai turi būti apgyvendinami viešbučiuose, kaimo turizmo sodybose, nakvynės namuose ir panašiomis sąlygomis, kurios turi atitikti apgyvendinimo ir maitinimo higienos normas, būti kokybiškos. Apgyvendinimas finansuojamas projekto lėšomis.

Pateikiama aiški informacija

Projektą įgyvendinantys žmonės turi suteikti išsamią informaciją apie projektą, kuriame kviečia dalyvauti, pateikti veiklos programą, informuoti apie dalyvavimo sąlygas ir tokias praktines detales, kaip veiklos vieta, projektą įgyvendinančios organizacijos ir jų kontaktai.

Prieš išvykstant į kitoje šalyje vykstančią veiklą (pvz., jaunimo mainus, mokyklų mainus, profesinę praktiką ir pan.), organizatoriai taip pat turėtų atsiųsti projekto informacinį paketą, kuriame būtų detaliau pateikta pirmiau nurodyta informacija, aprašytos būsimos gyvenimo sąlygos, taip pat gali būti numatyti „namų darbai“ – pasiruošimo veiklos, kurias dalyviai turi atlikti iki projekto pradžios.

Organizacija pasirašo sutartį su dalyviu

Jei projekto veiklos vykdomos užsienyje,organizatoriai turėtų su dalyviais (jei dalyviai yra nepilnamečiai – su jų tėvais ar globėjais) pasirašyti sutartį, kurioje būtų nurodytas projekto pavadinimas ir numeris, veikla, datos ir įgyvendinimo vieta, aiškiai aprašytos procedūros ir atsakomybės, nurodyti projektą vykdančios organizacijos ir atsakingo asmens kontaktai.

Sutartyje turi būti nurodyta, kad organizacija yra atsakinga už projekto veiklų įgyvendinimą, dalyvių emocinio ir fizinio saugumo užtikrinimą, apgyvendinimo ir maitinimo organizavimą, o šios išlaidos padengiamos projektui skirtomis „Erasmus+“  lėšomis. Taip pat turi būti aiškiai nurodyta, kas perka kelionės bilietus (organizacija ar patys dalyviai), kokios yra kompensavimo sąlygos ir terminai.

Jeigu organizacija prašo dalyvio mokesčio ar užstato, sutartyje turi būti nurodyta, kokios papildomos veiklos bus apmokėtos iš dalyvio mokesčio arba kokia taikoma užstato kompensavimo tvarka.

Dalyvio sutartis yra būtina siekiant išvengti galimų nesusipratimų ir nesutarimų dėl tų pačių dalykų skirtingo traktavimo.

Jaunesniems nei 18 metų dalyviams būtinas raštiškas tėvų ar globėjų sutikimas

Į veiklą kitoje šalyje, taip pat į Lietuvoje vykdomas veiklas su nakvyne ar į kitame mieste ar rajone organizuojamas veiklas vykstantys nepilnamečiai dalyviai turi pateikti tėvų ar globėjų sutikimą. Grupę jaunesnių nei 18 metų dalyvių turi lydėti pilnametis su jaunimu dirbantis asmuo, jaunimo lyderis ar mokytojas.

Jei turi pastabų ar nusiskundimų

Jeigu išvykai į „Erasmus+“ projektą ir turi esminių nusiskundimų (nebuvo užtikrintas saugumas, organizatoriai negrąžino užstato, buvo prašoma didelio dalyvio mokesčio, neatsižvelgta į mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių poreikius ar kt.), gali raštu kreiptis į Jaunimo reikalų agentūrą (JRA) ir Švietimo mainų paramos fondą (ŠMPF).

Jaunimo reikalų agentūra (JRA) administruoja Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sritį irsiekia užtikrinti, kad „Erasmus+“ finansavimą jaunimo mainų, jaunimo dalyvavimo, jaunimo darbuotojų mobilumo, „DiscoverEU“ įtraukties ar bendradarbiavimo partnerysčių  projektams gautų patikimos ir kokybiškus projektus kartu su jaunimo grupėmis parengusios bei pateikusios organizacijos.

Švietimo mainų paramos fondas atsakingas už „Erasmus+“ švietimo ir mokymo bei sporto srities projektus. Jie suteikia galimybę mokiniams išvykti į tarpmokyklinius projektus užsienyje, profesinių mokyklų mokiniams – į praktiką svečioje šalyje, aukštųjų mokyklų studentams praleisti semestrą ar du studijuojant užsienyje ar atliekant praktiką užsienio įmonėje, o suaugusiems besimokantiesiems – semtis tarptautinės patirties svetur.

Jauni žmonės gali dalyvauti ne tik JRA ar ŠMPF finansuotuose projektuose,  bet ir tuose „Erasmus+“ projektuose, kuriems finansavimą skiria kitų šalių nacionalinės agentūros.

Daugiau informacijos apie tai, kokias veiklas finansuoja programa „Erasmus+“ – interneto svetainėje www.erasmus-plius.lt.