„Man tas rūpi“ – šis leidinio pavadinimas ne tik simbolizuoja įtraukties ir lygybės svarbą, bet ir kviečia susitelkti į žmogiškąjį aspektą. Iš pirmo žvilgsnio tai gali priminti žmogaus vardą – Mantą, ir taip išreikšti asmeninį, žmogiškąjį ryšį, kurį turime su įtrauktimi.

Europos Sąjunga akcentuoja lygybės ir įtraukimo principus kaip vienus iš pagrindinių jos vertybių. Programų „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso strategija pabrėžia, kad šie principai neturi būti tik žodžiai, jie turi gyvuoti kaip visų veiklos sričių esmė. Tačiau tai turi būti ir mūsų asmeninės atsakomybės dalis, kuria siekiame kurti teisingesnę ir įtraukesnę visuomenę.

Leidinys, kurį skaitote, kviečia atkreipti dėmesį į tai, kad „Man tas rūpi“ – tai ne tik bendras principas, tai ir konkrečios žmogiškosios patirties, vardo ir įsipareigojimo simbolis. Jis primena, kad suteikti prioritetus įtraukčiai nėra tik abstraktus tikslas, tai ir praktinis darbas, kuriuo galime prisidėti prie teisingumo, solidarumo ir lygybės skatinimo savo organizacijoje, profesinėje veikloje ir kasdieniame gyvenime.

Šis leidinys kviečia suvokti, jog kiekvienas iš mūsų gali būti „Mantas“, žmogus, kuris rūpinasi ir kuria sąlygas lygybei ir įtraukčiai. Tai yra mūsų bendras tikslas, kurį galime pasiekti kartu, laikydamiesi rekomendacijų ir vadovaudamiesi patirtimi, kuria dalinasi Profesinio mokymo ekspertų tinklo (PROMET) grupė. „Man tas rūpi“ – tai kvietimas ne tik kalbėti apie įtrauktį, bet ir veikti dėl jos.