Švietimo mainų paramos fondo direktorius 2020 m. spalio 14 d. įsakymu patvirtino 2020 m. finansuojamų programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo mokyklų mainų partnerysčių (KA229) projektų sąrašą.

Projekto įgyvendinimas

Institucijos apie dotacijos skyrimą bus informuotos individualiai oficialiu raštu, pasirašyti bus siunčiamos ir dotacijos sutartys. Sutartis dėl projekto įgyvendinimo su mokyklomis planuojame pradėti pasirašyti spalio mėnesį, sutarčių pasirašymas vyks ir lapkričio mėnesį.

Atkreipiame dėmesį, kad iki sutarties pasirašymo nereikia siųsti dokumentų ar el. laiškų su atnaujintais koordinatorių kontaktais. Dotacijos sutarties pasirašymo etape sutartyje nurodysite atnaujintą kontaktų informaciją.

Jei mokykla partnerė negavo finansavimo

Nefinansuojamų programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektų sąrašas, kuriame Lietuvos organizacijos yra partnerės, skelbiamas nebus. Dėl šių atrankos rezultatų prašome kreiptis į projektą koordinuojančią organizaciją arba į projektą koordinuojančios organizacijos šalies nacionalinę agentūrą.

Iki sutarties sudarymo

Iki sutarties sudarymo tarp Švietimo mainų paramos fondo ir dotacijos gavėjo bei atsižvelgus į esamą dabartinę situaciją dėl COVID-19, mokyklos turi teisę:

  • neįgyvendinti projekto paraiškoje planuotų veiklų;
  • įgyvendinti projekto paraiškoje planuotas veiklas, kurioms nereikalingos lėšos (pvz., naudojantis IKT priemonėmis, su projekto partneriais aptarti projekto paraiškoje rugsėjo mėnesį planuotų įgyvendinti tarpvalstybinių mobilumo veiklų perkėlimo į kitus mėnesius. galimybę, taip pat kitus aktualius projekto įgyvendinimo aspektus);
  • projekto veiklų įgyvendinimui naudoti www.etwinning.lt platformą;
  • įgyvendinti projekto paraiškoje planuotas veiklas savo lėšomis projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kurios bus kompensuojamos pasirašius sutartį tarp mokyklos ir Fondo, prisiimant atsakomybę dėl galimų rizikų.

Organizacijų ID kodai

Iki sutarčių pasirašymo mokyklos privalo įkelti visus reikalingus dokumentus į programos „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ dokumentų valdymo ir organizacijų registravimo sistemą:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home

Organizacijų registravimo gaires rasite paspaudę žemiau esančią nuorodą: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=374834350#OrganisationRegistrationGuide-Howtodothisinthetools

SVARBU! Nesant pilnai informacijai minėtoje sistemoje, sutartis tarp Švietimo mainų paramos fondo ir mokyklos negali būti pasirašoma.

Organizuojamas įvadinis seminaras

Informuojame, kad spalio mėnesį Švietimo mainų paramos fondas pradės virtualius mokymus programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo mokyklų mainų partnerysčių projektų gavėjams. Jų metu bus aptarti svarbiausi projektų administravimo bei finansų valdymo klausimai, pristatyta geroji patirtis bei „eTwinning“ galimybės įgyvendinant tokio pobūdžio projektus.

Mokymus planuojame pradėti spalio mėnesį ir vykdyti keliais etapais – apie kiekvieną iš jų dotacijų gavėjai bus informuoti individualiai. Po visų mokymų planuojama organizuoti atskirą klausimų-atsakymų sesiją nuotoliniu būdu kilusiems neaiškumams išspręsti.  

Kilus klausimų, prašome kreiptis ComeniusKA2@smpf.lt.