Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas atliko 2016 m. vasario 2 d. programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo (KA1) konkursui pateiktų švietimo ir mokymo srities paraiškų tinkamumo vertinimą. Formalius tinkamumo reikalavimus, nurodytus kvietime teikti paraiškas, atitiko 324 paraiškos.

Konkursui teiktų tinkamų paraiškų sąrašai:

Paraiškų teikėjai apie netinkamas paraiškas bus informuoti oficialiu raštu.

Visoms tinkamumo reikalavimus atitikusioms paraiškoms šiuo metu atliekamas turinio vertinimas. Apie paraiškų turinio vertinimo rezultatus paraiškų teikėjai bus informuoti iki 2016 m. balandžio 30 d.

Kilus klausimų, prašome kreiptis: